Skärpta regler för utländsk arbetskraft och ett större ansvar för huvudentreprenörer ska få slut på lönedumpning och osund konkurrens.

Det är Socialdemokraternas recept för ordning och reda på arbetsmarknaden.

– Arbetsmarknaden är global och i grund och botten är det positivt. Men avarter finns i utsatta branscher som byggnads, transport och anläggningsverksamhet, sade Sven-Erik Österberg när han presenterade Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska program i tio punkter.

Och problemet är stort. Till exempel utförs 45 procent av byggjobben av utländsk arbetskraft, enligt Österberg.

Ett aktuellt exempel är också den misär som hitresta bärplockare tvingats leva i:

– Vi kan inte ha ett Vilda västern i bärskogarna varje höst.

S lovar, om man vinner valet, att riva upp Lex Laval samt införa registreringsplikt för utländska företag som har verksamhet i Sverige. Dessutom ska de ha en behörig representant på plats.

– Det är kutym i övriga EU, säger Österberg.

S hotar också med lagstiftning om inte parterna på arbetsmarknaden själva kan komma överens när det gäller hur bemanningsföretagen används.

– Man ska inte kunna runda återanställningsrätten genom att gå via bemanningsföretagen.

S vill också återinföra rätten för arbetsmarknadens parter att pröva om behov finns innan en arbetsgivare hyr in utländsk arbetskraft. Att arbetsgivaren helt själv får avgöra det är oacceptabelt menar S.

S tycker sig också ha märkt att mindre ansvarstagande från huvudentreprenörer som vunnit en upphandling.

– De anlitar i sin tur underentreprenörer i långa kedjor och tar inget ansvar för vad den som i slutänden utför jobbet har för villkor, säger Österberg.

– Händer något regelvidrigt ska huvudentreprenören ha ansvaret.

På frågan om man är överens med sina samarbetspartners om planen svarar Österberg:

– På de allra flesta punkter är vi överens med V och MP. Det är inte där vi har konflikten utan med regeringen.

S vill också att Sverige ska anta ett förslag (ILO 94) som garanterar löner och villkor i offentliga upphandlingar men får genast mothugg från Centerpartiet.

– Det kan låta mjukt och gulligt men är ödesdigert för landsbygdens företag. Det förutsätter att man har kollektivavtal och är man egenföretagare eller ett litet företag så har man inte det och utestängs, säger Annie Johansson, (C) arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Arbet(S)politik

Socialdemokraternas löften om partiet vinner valet:
• Lex Laval rivs upp.
• Registreringsplikt för utländska företag.
• Ökat inflytande för facket om bemanningsföretag anlitas.
• Ökat ansvar för huvudentreprenörer
• Arbetsmarknadsprövning införs för utländsk arbetskraft.
• ILO 94 ratificeras för att garantera löner och villkor vid offentliga upphandlingar.
• Bemanningsdirektivet implementeras fullt ut.
• Regler för F-skatt stramas upp.
• Arbetsmiljöverket förstärks för att kunna göra fler kontroller.
• Entreprenadavdrag i byggbranschen bör införas.