Låga centrala lönelyft och stora vinster i näringslivet. Två saker som bäddar för löneglidning. Men på LO-sidan är förväntningarna nedskruvade.

När Löntagarsverige tog semester kom börsbolagen med sina rapporter över utvecklingen under det andra kvartalet. Och det blev en rapportsäsong i dur. Vinstökningarna från början av året förstärktes och finansanalytikerna pratar redan om vinster på normalnivå.

– Företagen har varit väldigt framgångsrika i att skära ned på kostnaderna under krisen. Få har redovisat någon lång period av förlustsiffror. Faktum är att flera av storföretagen har fortsatt att gå med vinst, säger Ola Asplund, utredningschef på IF Metall.

Tongångarna från näringslivet är helt andra nu än för ett halvår sedan, då parterna satt kring förhandlingsborden.

– Det här är inte alls överraskande. Hela våren sa vi att vinstläget i företagen är bra. Vinsterna skulle dippa tillfälligt för att sedan snabbt repa sig. Det är precis det som sker nu, säger Stefan Carlén, förbundsekonom på Handels.

De fackliga argumenten till trots så resulterade vårens avtalsrörelse i avsevärt lägre löneökningar än tidigare. Men till hösten stundar lokala förhandlingar. Borde inte näringslivets förbättrade ekonomiska läge tala för fackliga framsteg på det lokala planet?

– Tidigare har vi sett att utrymmet lokalt är litet. Teoretiskt borde det finnas ett större utrymme den här gången. Sedan hur mycket det ger i procent är en annan sak, säger Christer Larsson, förbundsekonom på Pappers.

– Det är svårt för företagen att säga att det inte finns några pengar. Men arbetsgivarna kommer nog att försöka hålla sig till nivån som är satt i de centrala avtalen. Jag tror att alla är inställda på en ganska måttlig löneglidning, säger Ola Asplund på IF Metall.

– Om lönebildningen sett ut som på 80-talet hade det ha märkts tydligt. Nu har många av avtalen redan avsatt ett lokalt utrymme och parterna brukar förhandla om det, säger Stefan Carlén på Handels.

Men han ser chanser till löneökningar utöver avtalen på arbetsmarknaden i stort.

– Dessa höjningar brukar bli ojämnt fördelade, och framförallt gynna mansdominerade branscher och tjänstemannafacken, säger Stefan Carlén.

Ekonomen Lennart Erixon varnar för betydande löneglidning bland grupper som har marknadskrafterna i ryggen.

– Vinstutvecklingen gynnar de anställda särskilt tjänstemännen på de svenska storföretagen. Utrymmet för löneglidning är mycket större än i vanliga fall, etersom ökningarna i de centrala avtalen är mycket låga, säger Lennart Erixon.

Och han får halvt medhåll från LO-ekonomen Mats Morin.

– LO-förbundens avtalskrav låg väl i linje med löneutrymmet. Sedan rådde bistra tider i förhandlingarna. Förbunden fick ut mindre än brukligt i förhållande till kraven. Det gör att utrymmet för löneglidning är större, men det rör sig inte om någon explosion, säger Mats Morin.