Den fria rörligheten väger åter tyngre än fackliga rättigheter. Förvaltare av anställdas pensioner ska upphandlas i fri konkurrens – inte avgöras i kollektivavtal, enligt EU-domstolen.

Mitt under sommarvärmen för drygt två veckor sedan kom en rejäl kalldusch från EU:s domstol i Luxemburg. Den handlar om Tyskland men kan ställa till det ordentligt i den offentliga sektorn också i Sverige och andra länder i EU, varnar LO:s jurist Claes-Mikael Jonsson.

De anställda i kommunerna i Tyskland avstår en del av lönen som omvandlas till pensionsinbetalningar. Tills domen kom har arbetsgivare och fack i kollektivavtal bestämt vilket bolag som ska ta hand om förvaltningen av pengarna.

– När kommunerna förhandlar om pensionspengarna är det i egenskap av arbetsgivare. Men EU-domstolen skiljer inte mellan dess olika roller som myndighet och som arbetsgivare, säger Claes-Mikael Jonsson.

I domen krävs att förvaltningen av tyskarnas pensioner ska läggas ut på offentlig upphandling i hela EU.

– Mest oroväckande är att Lissabonfördraget inte verkar ha förändrat någonting. Fackliga rättigheter kan begränsas av EU-rätten och det sker i dom efter dom, säger Claes-Mikael Jonsson.

Det fanns förhoppningar om att när Lissabonfördraget började gälla som har stadgan om fri- och grundläggande rättigheter inskriven skulle domstolen mer gå på fackens linje.

– Men så ser det inte ut att bli, säger Claes-Mikael Jonsson.

Om några veckor ska fackens analys av domen vara klar. Då går det också att säga mer om vilka praktiska konsekvenser den kommer att få i Sverige.

– Det finns en väldig marknad i att förvalta pensioner. Så det är många bolag som nu analyserar den här domen, säger Claes-Mikael Jonsson.

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009 då det godkänts av 27 EU-länder. Fördraget ändrade de tidigare EU-fördragen. EU skulle nu bli modernare och bättre tillgodose medborgarnas behov.
Stadgan om grundläggande rättigheter blev rättsligt bindande när Lissabonfördraget började gälla. Den skulle skydda EU-medborgarna bättre. I den finns ett antal fackliga rättigheter inskrivna.