Ny EU-dom hotar den fria förhandlingsrätten i offentlig sektor. Den kan liknas vid Lavaldomen, anser Ingmar Hamskär, TCO:s chefsjurist. Åter undergrävs den svenska modellen.

EU:s domstol i Luxemburg har fällt en ny bomb mot modellen med kollektivavtal, anser flera fackliga röster och också Sveriges kommuner och landsting. I förra veckan avgjorde domstolen att förvaltningen av de tyska kommunanställdas avtalspensioner måste upphandlas i öppen konkurrens i hela EU. Arbetsmarknadens parter i offentlig sektor kan efter domen inte ingå avtal om pensioner hur som helst utan ska följa EU:s regler.

– Den fria förhandlingsrätten får stå tillbaka för EU:s regler om konkurrens och offentlig upphandling. Det är uppseendeväckande. Domen har en direkt koppling till Lavaldomen, säger Ingmar Hamskär.

Domen handlar om Tyskland men får bäring i hela EU. I de tyska kommunerna avstår de anställda en del av lönen som omvandlas till pensionsinbetalningar. I avtal mellan parterna har bestämts vilka förvaltare som ska ta hand om pengarna.

Men domstolen anser inte att fack och arbetsgivare ska kunna bestämma pensionsförvaltare. De ska upphandlas i öppen konkurrens i hela EU. EU:s regler går över kollektivavtal, enligt domen.

-Det här kan få effekter för hela arbetsmarknaden och förhandlingsrätten i Sverige. Men exakt vilka effekter domen får är svårt att säga. Först måste vi utreda vilka skillnader som finns mellan det tyska och svenska systemet, säger Ingmar Hamskär om kallduschen mitt i sommarvärmen.

Det var kommissionen som ställde Tyskland inför rätta och som vann målet.

Läs tidigare artikel om rättsfallet >>

Olika synsätt

Målet om de tyska kommunanställdas pensioner visar på två olika sätt att se på den offentliga sektorn:

• I flera EU-länder betraktas allt som stat och kommuner gör som myndighetsutövning. Och den ska inte facken påverka; den är en sak för folkvalda politiker. Där regleras löner och pensioner för myndigheternas anställda i lagar och förordningar.

• I Sverige hålls myndigheternas roller som myndighet respektive arbetsgivare åtskilda.
Det är i första hand de offentliganställdas fack i Tyskland, Sverige och Nederländerna, som kommer att förlora inflytande över medlemmarnas anställningsförmåner. Klyftan mellan offentlig och privat anställning kommer åter att öka.