Arbetsmarknaden sägs ha återhämtat sig efter finanskrisen. Men det är en sanning med stora modifikationer. Ungdomar har drabbats mycket hårt, arbetslösheten är historiskt hög och det är oklart om krisen verkligen är över, visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Dagens kris jämförs ofta med krisen på 1990-talet.

Inledningsvis är likheterna många. Under båda kriserna rasade möjligheterna att få jobb ungefär lika mycket, och även risken att bli arbetslös för dem som hade jobb ökade i ungefär samma utsträckning.

Den stora skillnaden är att arbetsmarknaden den här gången verkar ha återhämtat sig betydligt snabbare än då.

Helt säkert är inte den utfästelsen eftersom risken för ett bakslag inte kan nonchaleras. Även under 90-talskrisen återhämtade sig arbetsmarknaden efter en tid, men drabbades då åter av ett bakslag.

Men att riskerna på arbetsmarknaden inte längre är lika stora som för ett par år sedan är inte detsamma som att alla har jobb, visar siffror som SCB i dag redovisade i Almedalen.

– Under 90-talskrisen drabbades alla, oberoende av ålder, kön, etnicitet och annat. Nu är det i högre grad ungdomen som drabbas, säger Hassan Mirza, chef för arbetskraftsundersökningar på SCB.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Arbetslösheten har ökat med omkring 160 000 personer och av dem är minst 60 000 ungdomar mellan 16 och 24 år.

Och här finns baksidan av bilden att arbetsmarknaden har återhämtat sig. Samtidigt som risken att bli arbetslös har minskat betydligt för dem som har jobb, har arbetskraften ökat med omkring 200 000 personer.

Och många av dem går rakt ut i arbetslöshet.

En annan stor skillnad är att arbetslösheten i utgångsläget den här gången varit betydligt högre än under 90-talskrisen. Den gången inleddes krisen med en arbetslöshet runt 1 procent. Nu var den 4-5 procent och har därefter ökat till cirka 9 procent.

Vi har alltså en helt annan arbetsmarknad i dag är under 1990-talskrisen.

Samtidigt som SCB redovisar att risken att bli arbetslöshet har minskat, visar följaktligen andra underökningar på ett nytt slags utslagning där den grupp som lever på långvarigt socialbidrag har ökat betydligt.