Som en protest mot lönediskrimineringen av svenska kvinnor brände Feministisitk initiativ i dag upp 100 000 kronor. En desperat åtgärd, men så är också situationen desperat, förklarade partiets talesperson Gudrun Schyman.

Foto: Janerik Henriksson

Kvinnors månadslön för en heltidstjänst är i genomsnitt 4 700 kronor lägre än mäns. Om Sveriges kvinnor i stället hade tjänat lika mycket som männen hade de haft totalt 70 miljarder kronor mer om året, enligt Feministiskt initiativs uträkning.

De 100 000 kronorna, som i morse flammade framför massmedias kameror, motsvarar bara vad lönediskrimineringen kostar kvinnorna under en minut.

– Diskrimineringen av kvinnor tillåts pågå år ut och år in. Det är en av vår demokratis största skandaler att vare sig riksdag, regering eller arbetsmarknadens parter gör mer för den mänskliga rättigheten att inte diskrimineras på grund av sitt kön, säger Gudrun Schyman.

Enligt Feministiskt initiativs hemsida hade pengarna som brändes skänkts av Tomas Mazetti och Per Eriksson vid reklamkollektivet Studio Total. Partiet och reklammakarna kom tillsammans fram till att 100 000 kronor som bränns upp ger större genomslag än 100 000 som satsats på mer traditionell reklam.

Samtidigt vädjar Feministiskt initiativ om gåvor för att ha råd att ställa upp i höstens riksdagsval. ”Att trycka valsedlar är dyrt, och Feministiskt initiativ saknar pengar”, säger partiet på sin hemsida.