Nu är det semestertider. Då är det sommarstugor och semesterresor som hägrar för många. Men bland arbetarna är det bara ungefär hälften som kan åka till en stuga, visar en rapport från LO som presenteras i dag.

Att kunna ta bilen och dra i väg till en fritidsstuga i skogen för att koppla av är alltså något av en lyx för en stor andel av landets arbetare. Under 2008 hade 27,6 procent av arbetarna varken befunnit sig på en veckolång semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus.

Enligt LO:s rapport var det totalt 48,6 procent av arbetarna som hade möjligheten att åka till ett fritidshus och 68,9 procent av de högre tjänstemännen. Men man kan hitta de största skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän när man tittar närmare på vilka som varit på längre semesterresor. 50,7 procent av arbetarna hade gjort en veckolång resa under det aktuella året. Det kan jämföras med 76,7 procent av de högre tjänstemännen.

Samma rapport fastslår också att det bland ensamstående med barn var nära 29 procent som inte hade någon av dessa möjligheter och 14,3 procent av de sammanboende med barn. Bland de högre tjänstemännen var det bara 8,3 procent som varken hade möjlighet att åka till en stuga eller resa bort en vecka på semestern. Det gällde också fyra av tio av de utrikesfödda.

Underlaget till rapporten är baserat på intervjuer som gjorts av SCB under de årliga undersökningarna som görs levnadsvanor. Men det går inte att jämföra siffrorna med tidigare år, eftersom undersökningarna förändrats en del. Bland annat har frågorna blivit mer EU-anpassade.

Statistik

Andel som varken har tillgång till fritidshus eller semesterresa, uppdelat efter socioekonomisk status

Ej facklärda arbetare: 30,8 procent
Facklärda arbetare: 23,6 procent.
Lägre tjänstemän: 19,5 procent.
Tjänstemän, mellannivå: 14,1 procent.
Högre tjänstemän: 8,3 procent.

Varken fritidshus eller semesterresa, baserat på hushållstyp

Ensamstående utan barn:
Män: 23,4 procent
Kvinnor: 30,1 procent.
Samtliga: 26,8 procent.

Ensamstående med barn:
Män: 23,4 procent 
Kvinnor: 29, 2 procent
Samtliga: Samtliga: 28,9 procent.