Arbetsförmedlingen förlänger avtalen med alla de cirka 820 externa coacher som hjälper arbetslösa att hitta jobb.

– Vi har utrett detta både internt och externt och kommit fram till att de inte har några brister, säger Fredrik Ellwén, enhetschef på Arbetsförmedlingens avdelning för kompletterande arbetsförmedlingstjänster.

LO är kritiskt till själva grundtanken med externa jobbcoacher som introducerades 2009.

– En förlängning understryker bara regeringens brist på arbetsmarknadspolitik. När arbetslösheten ligger på nio procent går det inte att coacha människor till jobb som inte finns, säger Oscar Ernerot, ombudsman på LO.

Enligt Arbetsförmedlingen har var tredje arbetssökande som fått stöd av en personlig coach fått jobb tre månader efter avslutad insats. Det betyder att 20 000 arbetslösa har fått jobb.

Avtalen med de cirka 820 externa coacherna förlängs nu från och med den 1 december i år till och med den 31 december 2011.

– I medierna har det framförts kritik mot att vissa coacher ägnat sig åt sidoverksamheter. Men det är ingenting som vi ska ha synpunkter på, säger Fredrik Ellwén.

Enligt en enkät som Arbetsförmedlingen gjort uppger sju av tio att de är nöjda med bemötandet de fått av coacherna. Sex av tio tycker att coacherna haft rätt kompetens.

– 40 procent tycker inte att coacherna är kompetenta! Det är ju ytterst allvarligt – att en människa som söker jobb möts av personer som upplevs som inkompetenta, säger Oscar Ernerot på LO.

När satsningen drevs igenom 2009 skrev Arbetsförmedlingen avtal med närmare tusen konsulter, utbildningsföretag och andra. Efter ett tag kom klagomål och Arbetsförmedlingen förklarade att ett femtiotal coachningsföretag inte skötte sig så som det var tänkt. Därför gjordes en ny upphandling.

Arbetsförmedlingen följer kontinuerligt de drygt 800 företag som är anlitade i dag och har inga anmärkningar mot något av dem.

– Vi och Riksrevisionsverket menar att de externa coacherna medför en rättsosäkerhet eftersom de står utanför Arbetsförmedlingens kontroll. Och det de gör – förmedlar jobb – är precis vad som är Arbetsförmedlingens kärnverksamhet. De jobb som coacherna förmedlat hade Arbetsförmedlingen också kunnat förmedla, säger Oscar Ernerot på LO.