Gäller arbetsrätten även papperslösa? Än så länge finns inget svar, men till hösten kommer regeringens utredare med sina förslag kring de papperslösas rättigheter.

Foto: Pontus Lundahl

– Den frågan har aldrig ställts på sin spets i svensk domstol, säger Samuel Engblom, jurist på TCO.

Ändå anser han att papperslösa ska ha samma rättigheter som vanliga arbetstagare.

Han går därmed emot dem som följer den amerikanska linjen och anser att det är dumt att ge papperslösa rättigheter eftersom detta kan locka fler personer att olagligt ta sig in i landet.

Enligt Samuel Engblom finns ett stort hål i ett sådant resonemang.

– Det vore oacceptabelt utifrån ett juridiskt perspektiv, säger han.

I praktiken skulle det innebära att om en arbetsgivare bryter mot en lag, migrationsrätten, så skulle det bli fritt att även bryta mot en annan lag, arbetsrätten.

Enligt Samuel Engblom så finns dessutom internationella överenskommelser, bland dem ILO-konventionen, som säger att även människor utan arbetstillstånd har juridiska rättigheter.

ILO är FN:s organ som både ska arbeta för bättre arbets- och levnadsvillkor i hela världen samt värna om fackliga fri- och rättigheter.

Frågan om arbetsrätten även ska gälla för papperslösa i Sverige kommer dock snart att få ett svar.

En utredning som leds av Sten Heckscher, ordförande i Regeringsrätten, grunnar just nu på hur lagstiftningen ska se ut då Sverige ska införa ett EU-direktiv om sanktioner mot företag som anställer papperslösa.

Utredningen, som ska presenteras i oktober, ska även ta upp ifall arbetsrätten ska omfatta papperslösa.