Allt färre tar med sig a-kassan och söker jobb utomlands. På fem år har antalet minskat med två tredjedelar. Samtidigt vill regeringens utredning vidga möjligheten till att gälla även länder utanför EU.

– Det skulle främja rörligheten över gränserna, säger Mikaela Valtersson, ordförande för utredningen.

I tre månader kan arbetslösa söka jobb i andra EU-länder med ersättning från a-kassan. Men intresset för att åka utomlands och söka jobb har minskat kraftigt de senaste åren. Förra året skaffade sig 336 svenskar det intyg som krävs. Det är 700 färre än rekordåret 2004.

– Det har aldrig varit några jättevolymer, men det har ändå minskat enormt, säger Jörgen Gyllenblad, som är chef för internationella frågor på a-kassornas tillsynsmyndighet, IAF.

I början av 2000-talet var det betydligt fler svenskar som tog med a-kassan ut i Europa än det var EU-medborgare som kom till Sverige för att söka jobb. Nu är siffrorna omvända, då 637 personer kom till Sverige med a-kassa från andra EU-länder förra året.

IAF har inte utrett varför svenskarnas intresse för jobbsökande utomlands har minskat, men Jörgen Gyllenblad ser flera tänkbara anledningar. En är att det har blivit tuffare för arbetslösa rent ekonomiskt, och när pengarna tryter är det svårare att flytta utomlands.

En annan förklaring kan vara att fler får hjälp av Arbetsförmedlingen att skaffa utlandsjobben hemifrån.

– Det är bara en liten del som flyttar utomlands med a-kassa. Varje år jobbar tusentals svenskar utomlands, men de flesta har fixat jobbet innan de flyttar.

Exakt hur många svenskar som lämnar landet för att jobba utomlands är det dock ingen som vet. Madeleine Deland, som är samordnare för Arbetsförmedlingens EU-samarbete Eures, säger att Arbetsförmedlingen inte har någon sådan statistik.

– Det enda jag kan säga är att intresset är stort och vi har inte sett att det skulle ha minskat de senaste åren.

I dag gäller rätten att söka jobb i andra länder med a-kassa bara inom EU och ett fåtal andra länder, men politikerna vill öka rörligheten över gränserna mer. En pågående regeringsutredning på temat har bland annat föreslagit att arbetssökande ska kunna ta med sig a-kassan även till länder utanför EU.

– Vi behöver anpassa våra regelverk för människor som rör sig allt mer fram och tillbaka över gränserna i en allt mer globaliserad värld med en global arbetsmarknad, säger utredningens ordförande Mikaela Valtersson, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

Att så få utnyttjar möjligheten att ta med sig a-kassan till EU-länder tror hon främst beror på att människor inte vet om att möjligheten finns. Hon säger att det behövs bättre information. Att det bristande intresset för att ta med a-kassan inom Europa skulle vara är ett argument mot att utöka möjligheterna, tycker hon inte.

– Jag tycker att möjligheten att söka jobb med a-kassa borde finnas även utanför EU, men jag tror inte att några enorma massor kommer att göra det. Det är ett stort steg att flytta utomlands, men det bra och rimligt att människor som är öppna för det får chansen, oavsett hur många de är, säger Mikaela Valtersson.