Medlarna i flygkonflikten har i enlighet med en paragraf i mbl-lagen beslutat skjuta på den utökade flygstrejken som skulle ha brutit ut klockan 05.00 onsdag morgon.

– Det betyder att vårt sympativarsel som omfattar samtliga våra 2 000 medlemmar skjuts upp en vecka till onsdag i nästa vecka, säger Gunnar Mandahl, ordförande för Svensk Pilotförening till TT.

– Att Medlingsinstitutet tillsammans med medlarna har tagit det här beslutet innebär att de anser att det finns en lösning i sikte på den här konflikten.

Beslutet kan också innebära att den pågående pilotstrejken som berör 230 piloter inom fyra regionalflygbolag upphör i kväll.

– Vi ska diskutera detta i eftermiddag, säger Gunnar Mandahl.

– Så vitt vi vet är det första gången som medlarna tillsammans med Medlingsinstitutet använt sig av mbl-paragraf 49 som innebär att man har möjlighet att skjuta på ett konfliktvarsel, som rör sympatiåtgärder, säger Gunnar Mandahl.

– Och det kan man göra en gång per konflikt om och när medlarna känner att det behövs mer tid och det gör uppenbarligen medlarna nu.

Men själva grundkonflikten om bemanningsfrågan kvarstår.

– Så den pågående strejken löper på tills vi beslutat om annat, säger Gunnar Mandahl.