Lugnet breder åter ut sig över skogen. Fackets hot om strejk gav resultat. I dag enades parterna om ett nytt skogsavtal.

Det nya avtalet löper på 22 månader och ger löneökningar på sammanlagt 3,2 procent varav 0,9 procent i år.

– Vårt avtal följer helt och hållet de övriga avtalen inom industrin både när det gäller lönerna och lösningen på bemanningsfrågan som vi sedan tidigare varit överens med GS om, säger Katarina Novák, vd för Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA).

Striden mellan parterna har bara gällt en enda fråga. Anledningen till att facket varslade om strejk vara att arbetsgivarna ville ändra arbetstagarbegreppet i avtalet så att inte bara anställda utan också enmansföretag skulle kunna anlitas för röjning och planteringsarbete. Men SLA har backat på den punkten.

– Vi fick lov att släppa den frågan och självklart är jag besviken att vi inte nådde ända fram, men vi får hantera frågan om arbetstagarbegreppet på något annat sätt under avtalsperioden, säger Katarina Novák.

Hon säger att en strejk skulle ha slagit för hårt emot arbetsgivarna och att de därför tvingades backa från sitt krav. SLA har fört in i protokollsanteckningarna att de ska diskutera frågan med facket under avtalsperioden.

– Vi tycker fortfarande att frågan måste lösas, men det viktigaste nu är att vi har ett avtal och att arbetsfreden är säkrad, säger Katarina Novák.

Att GS ordförande Per-Olof Sjöö är nöjd med att avtalet är klart. Han säger att det är tråkigt att det behövde gå så långt som till ett strejkvarsel, men att han är nöjd med att facket lyckades ta fighten för schysta villkor i skogen.

– Arbetsgivaren ville gå tillbaka 50 år i tiden genom att ta bort skrivningen om arbetstagarbegreppet och det skulle ha skapat en delvis oreglerad skogsmarknad och dumpning av sociala villkor i skogen. Det har varit en otroligt viktig fråga för oss och nu är den löst, säger han.

Att parterna på arbetsgivarnas initiativ ska fortsätta diskussionerna om arbetstagarbegreppet under avtalsperioden tycker han är bra.

– Vi har bevisligen helt olika uppfattningar om vad som skulle hända om skrivningarna togs bort, och då är det bra att vi i lugn och ro får fortsätta att diskutera frågan, säger Per-Olof Sjöö.