De tvingades ur sjukförsäkringen vid årsskiftet och fick gå till Arbetsförmedlingen. Efter fyra månader hade 1.701 av 13.000 ett arbete.

– Begreppet stupstock är dött, säger Svante Borg, försäkringsdirektör på Försäkringskassan.

Fram till 26 maj hade 5 000 personer ansökt om att få tillbaka sjukpenningen. Det visar en sammanställning från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, över vad som hänt när sjukskrivningstiden gått ut efter 914 dagar och Arbetsförmedlingen tagit över.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson är mer än nöjd. Utfallet har blivit bättre än väntat.

Enligt Försäkringskassans prognoser skulle 38 procent återföras till sjukförsäkringen. Det ser nu ut att bli 34 procent.

– Två tredjedelar av dem som tidigare befann sig i långa sjukskrivningar, som har varit gömda och glömda, har nu fått en möjlighet att komma tillbaka. Jag tycker att det är ett fantastiskt resultat, säger Husmark Pehrsson.

Dött begrepp
Flertalet som lyckades ta sig tillbaka till arbetsmarknaden har fått arbete med olika typer av stöd. Den största gruppen, 983 personer, har lönebidrag eller jobbar på Samhall. Men 333 har fått ett nytt arbete utan stöd och drygt 100 arbetar hos den gamla arbetsgivaren.

Den största gruppen, nästan 700 personer, är kvar hos Arbetsförmedlingen och deltar i program med aktivitetsstöd.

– Siffrorna visar att begreppet stupstock är dött, säger Svante Borg, försäkringsdirektör vid Försäkringskassan.

Skadat många
Han får mothugg av Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin.

– Det håller jag verkligen inte med om. Stupstocken existerar. Det är ett experiment som regeringen ägnar sig åt med sjukförsäkringen. Ingen har blivit friskare, få har fått jobb och nästan alla har blivit fattigare, säger Mona Sahlin.

– Vi kommer att förändra detta om vi får möjlighet efter valet.

På torsdagen beslutade regeringen om en ny förändring — sjukskrivna som går över till introduktionen ska inte behöva ansöka om tjänstledighet för att ta del av a–kassa. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin förklarade förändringen med att regelsystemet måste ändras när problem uppstår i den verklighet som sjukskrivna möter.

De nya siffrorna eller regeländringen har inte tystat kritikerna.

"Gör om sjukförsäkringen i grunden", kräver LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist i ett pressmeddelande.

TT