Lönen slås, bör du förstå,
av och på, då och då,
nu och nu, men inte nu,
utan kund (förstår nog du)
kan det bli rätt tvära kast
från McJobba till McRast.
Vilar du en liten stund
räknas varje McSekund
liksom varje McMinut
så när arbetsdan är slut
dras den tiden när du är
inte här, fast du är här.
Lön får den som har en kund.
Detta är vår värdegrund.
Gäller varje McPerson
(utom chef och direktion).

Mats Nörklit