De anställda som inte var med i facket under pappersstrejken tidigare i våras får full lön av arbetsgivarna i tre stora papperskoncerner. Beslutet gillas inte av facket som kräver att företagen tänker om.
– Det är en provokation. De gör det här för att undergräva facket, säger Matts Jutterström, avtalsansvarig på Pappers.

Billerud, Stora Enso och Korsnäs betalar full lön till oorganiserade för strejkperioden i våras. Pappers ser det som en fackföreningsfientlig åtgärd och kräver att arbetsgivarna tänker om.

”Det arbetsgivarna givit sig in på, att gynna oorganiserade arbetare, uppfattar vi som en kränkning av de fackliga rättigheterna. Det är ett slags ”light-version” av strejkbryteri. Ofoget måste omedelbart upphöra!” skriver Pappers i ett uttalande som antogs av fackets förbundsårsmöte i fredags.

Pappers har också kontakta jurister på LO-TCO Rättsskydd för att utreda om arbetsgivarnas agerande kan vara en föreningsrättskränkning.

– Det är fråga om en positiv särbehandling av anställda som inte är medlemmar i facket. Även om det skulle visa sig vara lagligt, strider det mot god sed och är mycket omoraliskt, säger Matts Jutterström.

Arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna har givit sina medlemsföretag rådet att betala ut strejklön till de oorganiserade. Pappers kräver i sitt uttalande att Skogsindustrierna ska ändra sin rekommendation, och frågar sig också om agerandet är en krigsförklaring mot facket, men det förnekar Skogsindustriernas förhandlingschef, Per Hidesten.

– Inte alls. Vi gör bara det vi måste.

– De som inte är medlemmar i Pappers är inte uttagna i strejk, och då har de en arbetsskyldighet. När det blir strejk blir de arbetsbefriade och då får företagen betala deras lön. Vi följer bara lagen, säger han.

Skogsindustrierna kommer därför inte att ändra sin rådgivning till företagen, men Per Hidesten, hoppas att konflikten med facket ändå ska lösas.

– Jag tänker ta kontakt med facket nu så att vi får diskutera det här, säger han.