Nej till EMU, 35-timmarsvecka och amnesti för papperslösa är nytt i Miljöpartiets valmanifest sedan kongressen sagt sitt.

Miljöpartiet ska i valrörelsen tydligt, i valmanifestet, tala om för väljarna att partiet vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan. Och kongressen plockade bort en skrivning om längre yrkesliv och att partiet vill öppna för en höjd pensionsålder. Kvar blev att partiet vill öppna för en mer flexibel pensionsålder.

Men det var med en knapp majoritet, 99–94, som kongressen skrev in att viljan att sänka arbetstiden till 35 timmar. I partistyrelsens förslag stod det "vi vill sänka arbetstiden".

– Vi ska inte skriva in krav på 35 timmars arbetsvecka i valmanifestet, 90 procent av skatteintäkterna varierar med antalet arbetade timmar, vädjade Gunvor G Ericson, ledamot i partistyrelsen, i debatten och varnade för att kostsamma arbetstidsförkortningar skulle gå ut över alla andra satsningar som MP-styrelsen klämt in i manifestet.

I likhet med språkröret Peter Ericsson tyckte hon att kongressen ska nöja sig med att det står i partiprogrammet, från 2005, att partiet arbetar för 30-timmarsvecka.

Kongressen skrev in amnesti för papperslösa i manifestet och lade också till en punkt om nej till EMU där det också står att EU måste bli mer demokratiskt och mindre centraliserat.

Om ett av de förslag som partiledningen vurmar mest för i valmanifestet, förslag om att halvera momsen på en rad tjänster, blev det ingen diskussion alls.

TT