I morgon, tisdag, varslar Hotell- och restaurangfacket om strejk. I dag strandade förhandlingarna om ett nytt med motparten Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR).

– Så fort Medlingsinstitutet får vårt varsel i morgon eftermiddag utgår jag ifrån att de utser medlare. Vi hoppas komma i gång med medling så snart som möjligt, säger Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia.

Parterna står långt ifrån varandra i två frågor: löner och anställningsvillkor.

I avtalet finns något som heter ”extra anställning”. Det innebär att arbetsgivare kan anställa personal för korta inhopp med kort varsel, men Hotell- och restaurangfacket anser att arbetsgivarna missbrukar anställningsformen.

– Om det kommer två busslaster som ska ha lunch är det korrekt att använda extra anställning, men vi ser att det här tenderar att bli den normala anställningsformen, till exempel för hotellstäderskor. Det är inte tillåtet att schemalägga dem som har extra anställning, men vi får många telefonsamtal om att det förekommer, berättar Ella Niia.

Hotell- och restaurangfacket kräver 514 kronor om året i lönelyft. Det är helt i linje med LO-samordningen, enligt Ella Niia.

SHR säger i ett pressmeddelande att kraven på tryggare anställning ”väsentligt skulle försvåra för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden” och att lönekraven kostar 5,3 procent på två år, ”avsevärt över avtalsrörelsens nivåer hittills”.

– Vi klarar inte att möta fackets krav på 5,3 procent. Ett bud från Medlingsinstitutet måste hamna på en helt annan nivå, säger SHR:s vd Mats Hulth.