I 80 procent av kommunerna och landstingen/regionerna gjorde man under förra året lönekartläggningar. Och i drygt 40 procent av dem upptäckte arbetsgivaren osakliga skillnader i löner.

Fackförbundet SKTF har granskat hur 262 kommuner och landsting/regioner i sin tur har granskat sina löner.

Enligt undersökningen har i stort sett alla arbetsgivare som upptäckt osakliga löneskillnader upprättat handlingsplaner. 80 procent av de tillfrågade tycker att lönekartläggningar är ett bra verktyg för att nå jämställda löner.

Men författarna bakom rapporten säger sig känna oro över att arbetet ändå stannar av i och med lagändringen 2009. En större arbetsgivare skulle tidigare göra en kartläggning varje år. Från och med förra året räcker det med vart tredje år.