Transport varslar om sympatiåtgärder för att hjälpa Pappers som är i konflikt med Skogsindustrierna.

 

Blockaden träder i kraft den 28 april, uppger Medlingsinstitutet för TT.

Transports sympativarsel gäller blockad mot att hantera gods till eller från de tolv bruk som Pappers varslat om strejk eller där strejk nu pågår.

Stridsåtgärden innebär också att blockad gäller för "smittat gods" till eller från fabrikerna.

Strejken på sex pappersbruk har rullat i gång i dag, men några nya förhandlingstrevare syns inte av.

– Nej, inte än så länge, säger Skogsindustriernas kommunikationsdirektör Lotta Larsson.

 

TT