Förhandlingarna inom Pappersindustrin har brutit samman igen. Parterna skyller på varandra och en strejk rycker allt närmare.

– Pappers har inte lyckats förklara för oss eller opo varför de ska ha mer än alla andra, säger Leif Brodén, ordförande för Skogsindustrierna.

Enligt Pappers ordförande, Jan-Henrik Sandberg, valde Skogsindustrierna att avbryta förhandlingarna för att de inte hade mandat att erbjuda mer än de redan gjort. Leif Brodén bekräftar bilden, men säger samtidigt att det är facket som tvingat dem till det.

– Vi har redan redovisat de kompromisser och lösningar vi är beredda till. Vi har inte mer att ge, men Pappers fortsätter att kräva mer än alla andra.

Lönen = problemet?
Pappers anser att arbetsgivarna inte velat gå dem till mötes på flera avgörande punkter. Lönenivån är för låg för att klara reallöneökningar, bemanningsfrågan och pensionsfrågan är fortfarande är olösta, och arbetsgivarna vill inte gå med på den låglönesatsning facket föreslår där anställda på fabriker med lågt löneläge ska få mer än de anställda på höglönebruk.

Enligt Leif Brodén är det dock lönefrågan som är det stora problemet.

– Vi tycker att vi har löst mycket, och erbjuder det bästa avtalet inom industrin hittills. Men Pappers kräver löneökningar som är dubbelt så stora som det märke som satts.

Framtida pensioner
Enligt Leif Brodén har arbetsgivarna gått med på att inte göra några avräkningar för pensionsavtalet under de kommande två åren, utan att skjuta dem på framtiden. Arbetsgivarna har också gått med på att hela löneökningen i år ska vara generell och fördelas lika till alla.

Pappers anser att det rör sig om allt för små förändringar, som inte är tillräckligt för helheten, och som inte påverkar lönenivåerna.

Enligt Pappers ligger bollen nu hos arbetsgivarna. De måste visa att de är villiga att förhandla. Skogsindustrierna anser att läget är det omvända. Det är Pappers som måste visa kompromissvilja om de ska gå tillbaka till förhandlingsbordet. Mycket talar för att det blir en strejk på fredag.

– Det är oerhört tragiskt. Pappers har varslat och det är en strejk om principer där frågan är om industriavtalet ska gälla eller inte, säger Leif Brodén.