12.000 LO-medlemmar har listat sina viktigaste politiska frågor. Samtliga riksdagspartier har fått ge sin syn på samma ämnen. Resultatet är tydligt, enligt LO i Stockholm – medlemmarna vill byta politik.

I onsdags offentliggjorde LO-distriktet i Stockholm sin undersökning Stockholmsmodellen. Via enkäter och telefonsamtal har 12.000 medlemmar i Stockholmsområdet svarat på vilka politiska frågor som de anser är viktigast inför höstens riksdagsval. De har tagit ställning till 21 påståenden och graderat dessa i en skala från ett till tio.

Frågorna rör i första hand arbetsmarknad, välfärd, trafik/miljö och bostäder, men medlemmarna har också kunnat föra fram åsikter de själva anser är viktiga. Sammanställningen av svaren har omarbetats till frågor som sedan ställts till de sju riksdagspartierna.

Tydliga tendenser
Elisabeth Brandt Ygeman, sekreterare på LO-distriktet i Stockholms län, ser tydliga tendenser.

– Det är väldigt tydligt LO-medlemmarna i Stockholm vill byta politik och byta regering. Det mest uppenbara svaret vi fick var att svenska kollektivavtal ska gälla, oavsett varifrån arbetskraften kommer. På den frågan fick vi medelvärdet på 9,48 på en skala där 10 betyder att den som svarat instämmer helt. 

Bemötandet från partierna har skilt sig en aning, enligt Elisabeth Brandt Ygeman. Moderaterna och Folkpartiet har sämst statistik när det gäller att svara med ett rakt ja eller nej på om de håller med LO-medlemmarna i de olika frågorna. Deras mer mångordiga svar redovisas i stället separat på LO:s hemsida.

Samtidigt har Socialdemokraterna visat oro för att undersökningen ska ha skadlig effekt på den fackligpolitiska samverkan.

– Det är konstigt att de har varit oroliga. Vi tycker att det vore egendomligt om medlemmarna hade haft andra åsikter. Och om det funnits stora meningsskiljaktigheter hade det varit en anledning till att diskuterar samarbetet.

Norsk inspiration
Stockholmsmodellen är från början lånad från norska LO. I Trondheim 2003 utarbetades en mall som fick stor genomslagskraft inom politiken och på valet två år senare. I Norge valde facket att bryta det ensidiga samarbetet med Socialdemokraternas motsvarighet Arbeiderpartiet. I stället gav det även sitt stöd åt både vänsterpartiet Socialistisk Venstre och Miljøpartiet De Grønne.

Budskapet var tydligt – facket bistod partier om de drev deras frågor. Att något liknande skulle ske i Stockholm dementeras dock av Elisabeth Brandt Ygeman.

– Den fackliga samverkan  med Socialdemokraterna gäller. Även om det finns en viss tveksamhet till Miljöpartiet och deras hållning i tillexempel las-frågan så är det rödgröna samarbetet numera accepterat bland våra medlemmar.

FAKTA / De viktigaste frågorna
De fem påståenden som LO-medlemmarna i Stockholm håller mest med om:

  1. ”Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige, oavsett vilket land arbetskraften kommer ifrån.”  Medelvärde 9,48 på en tiogradig skala.
  2. ”Ett tandläkarbesök ska inte kosta mer än ett läkarbesök.” Medelvärde 9,40.
  3. ”Heltid ska vara en rättighet – deltid en möjlighet.” Medelvärde 9,39.
  4. ”Taxan för kollektivtrafiken ska sänkas.” Medelvärde 9,05.
  5. ”Privata företag ska inte kunna göra stora vinster på skattefinansierade verksamheter så som vård, skola och omsorg.” Medelvärde 8,90.