Elektrikerna agerar oansvarigt och det är obegripligt att ett höglöneförbund utlöser en konflikt för att få större lönepåslag än andra. Det säger Ulrika Egerlid Schotte, vd för Energiföretagens Arbetsgivarförening, EFA.

 

Hon upprörs över att facket säger nej till medlarnas bud och att övertidsblockaden kommer att orsaka skador på industrin.

– Jag förstår inte Elektrikernas agerande. Facken skulle ju satsa på de lågavlöande och kvinnorna, säger hon.

Ulrika Egerlid Schotte vill inte säga hur EFA tog ställning till budet, eftersom arbetsgivarorganisationen anser att det inte längre fanns något bud sedan facket sagt nej till förslaget från medlarna.

Medlaren Gunnar A Karlsson berättar att det nya budet innebar framför allt förändringar i de allmänna villkoren – bland annat är arbetsgivarnas möjlighet att ge order om förskjutning av arbetstiden. Lönevillkor var i grunden desamma som i det förra budet och i de ingångna industriavtalen.

– Vi kan inte göra något annat. Vi är låsta av industrinormen, säger Gunnar A Karlsson.

Medlarna träder nu tillbaka och fack och arbetsgivare får göra ett försök att komma överens på egen hand. De har ett möte inplanerat på fredag.