I snabbhet och nit blir du drillad,
i ledningens varma förvar.


Och kundernas hunger blir stillad
i nutidens hamburgerbar.


Du slipper ju att bli förvillad,
så tänk inte om du försökt.


För pratar du så blir du grillad
och tar du en paus är du rökt.

Victor Estby

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn