Ett första medlarbud ska lämnas till parterna på kraftverksavtalet i helgen, men det blir troligen inte det sista.

– Det är inte mycket som talar för att det kan vara ett slutbud, säger Ronny Wenngren, Elektrikerförbundets avtalssekreterare.

Facket har lagt två varsel på kraftverksavtalet. Det första är en blockad mot övertid, nyanställning och utökad bemanning som träder i kraft på torsdag. Ytterligare ett varsel träder i kraft den 19 april och innebär att vissa arbetsuppgifter inte får utföras på vattenkraftverk.

Stoppar kärnraftverk
Dessutom tas de anställda på godsmottagningen på Oskarshamns kärnkraftverk ut i strejk. Trots att det bara rör sig om tre personer, två anställda och en inhyrd godsmottagare, kan strejken stoppa hela kärnkraftverket, då leveranser av till exempel reservdelar inte kan tas emot.

Enligt Ronny Wenngren, Elektrikerförbundets avtalssekreterare, har det inte hänt särskilt mycket som fört parterna närmare varandra sedan varslen lagts. Förhandlingarna är strandade och det är nu upp till medlarna att hitta en lösning.

Medlarna gör ett första försök i morgon förmiddag. Då de lämnar ett bud som parterna ska besvara på söndag. Enligt Ronny Wenngren är det inte särskilt troligt att det rör sig om ett slutbud, även om medlarna inte lämnat någon information i frågan. Han säger att parterna fortfarande står för långt ifrån varandra.

Trögt på installation
Även på Elektrikernas andra stora avtalsområde, installationsavtalet, pågår förhandlingar. Och även där går det trögt.

– Det är kärvt, vi har väl inte kommit så långt som man skulle ha kunnat hoppas, säger Ronny Wenngren.

Även installationsavtalet löpte ut vid månadsskiftet, men där är det inte aktuellt med några varsel. I alla fall inte än.

– Vi fortsätter att förhandla onsdag och torsdag, så får vi se vad det ger och hur vi går vidare, säger Ronny Wenngren.