Det är fackets lösning på bemanningsfrågan som förverkligats i avtalen som slöts under natten. Det innebär att företrädesrätten inte kränks och att den enskildes intressen tillvaratas. Det säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson, som också berättar att avtalet kommer ge ett genomsnittligt lönepåslag på ungefär 725 kronor.

– Vi var eniga om att ta budet. Lönenivån går inte att jämföra med det förra avtalet, men vår bedömning är att vi säkrar reallönerna under perioden, säger Livs ordförande.

Lönedelen är densamma som i IF Metalls avtal. Hans-Olof Nilsson säger att det betyder ett genomsnittligt påslag för Livs medlemmar på runt 200 kronor den 1 juni i år och drygt 500 kronor nästa år. Det finns en konstruktion för individgaranti, som innebär att 75 procent går ut generellt om inte de lokala parterna kommer överens om något annat.

– Man kan säga att vår lösning på bemanningsfrågan innebär att vi häller sirap i systemet och att arbetsgivarna är tvungna att värdera och förhandla på ett helt annat sätt än tidigare. En arbetsgivare kan inte heller godtyckligt plocka folk, säger Livs ordförande.

Han säger att lösning är tekniskt svår och att det är en förstärkning av mbl när en arbetsgivare vill hyra in folk längre tid än fem veckor samtidigt som det finns uppsagda med återanställningsrätt.

– Nu måste arbetsgivaren redan från början ta med i bedömningen att det kan bli skadestånd i slutänden.

Hans-Olof Nilsson säger att den skiljenämnd som kan komma att pröva en inhyrning ska göra det mot bakgrund av las – lagen om anställningsskydd – och där är reglerna om att en uppsagd har återanställningsrätt under nio månader.

– Hade vi haft det här reglerna på Marabou så hade vi inte haft något problem.

På Marabou är fack och arbetsgivare oense om en inhyrning. Runt 150 personer sades upp. Arbetsgivaren plockade ut runt 50 som fick komma som anställda i ett bemanningsföretag. Tvisten är ett pågående ärende i Arbetsdomstolen.