Med sin stämning mot Handels har arbetsgivarna kylt ner förhandlingsklimatet. Det säger John Haataja, avtalssekreterare i Handels, som anar Svenskt Näringslivs finger bakom stämningsansökan.

Då Handels varslade om strejk i måndags var tonen mellan facket och arbetsgivarna i Svensk Handel försonlig, och båda parter hade gott hopp om en uppgörelse innan avtalen löper ut den 31 mars.

Men efter att Svenskt Handels stämt Handels till Arbetsdomstolen och begärt att domstolen förbjuder Handels att strejka före den 8 april har relationerna kylts ner, enligt John Haataja.

Sju dagar
Svensk Handel hävdar i sin stämning att facket inte har sagt upp avtalen, något som skulle ha gjorts före den 31 januari 2010. Därför fortsätter avtalen att gälla efter att avtalstiden gått ut den 31 mars, med sju dagars uppsägningstid. Vilket betyder att Handels strejk inte är tillåten förrän den 8 april.

– Förvånande, säger John Haataja om stämningen. Vi har hanterat uppsägningar av avtalen likadant sedan 1993.

John Haataja jämför med avtalsrörelsen 2007. Handels varslade även då om konflikt, på samma sätt som nu – men Svensk Handel hade inga juridiska invändningar.

Misstänker SN
Till tidningen Handelsnytt säger John Haataja att han misstänker att Svenskt Näringsliv ligger bakom arbetsgivarnas konfrontativa agerande.

Svensk Handel säger å sin sida att arbetsgivarna helt enkelt inte brydde sig om att invända mot fackets konfliktvarsel 2007, eftersom parterna i princip redan var överens om ett nytt avtal. Men egentligen begick facket ett formellt fel även den gången.

Medan Handels anser att dess begäran om förhandling om nytt avtal automatiskt innebär att det gamla avtalet sägs upp, så anser Svensk Handel att det krävs en separat uppsägning.

Rättsskyddet jobbar
Handels har vänt sig till LO-TCO Rättsskydd, som nu arbetar med ett svar på stämningsansökan. Det lämnas till Arbetsdomstolen senast i morgon, fredag.

Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel, förklarar stämningsansökan mot Handels så här:

– För det första minskar möjligheterna att få konfliktersättning från Svenskt Näringsliv om vi inte har vidtagit alla juridiska åtgärder vi kan.

– För det andra vill vi undvika skadeståndskrav från våra egna medlemmar. Mycket stora värden går förlorade vid en konflikt. Vi har ett antal utländska dotterbolag som medlemmar, och en del av dem är mycket juriststyrda. Det är viktigt att kunna visa upp att vi har gjort allt för att skjuta upp konflikten.

Vill vinna tid
Det tredje skälet är helt enkelt att Svensk Handel vill skjuta upp konflikten och vinna tid för förhandlingar. Medlarna träffade parterna var för sig i går, onsdag, och har nya möten med dem i dag.

– Jag har fortfarande tillförsikt för att vi ska nå en kompromiss, säger Dag Klackenberg. Inte minst nu när industrin ser ut att närma sig en uppgörelse, som kan fungera som ”märke”.