Foto: CRISTOPH ANDERSSON  
   

RADIONOTIS. Det har på senare år talats om att högerextremismen i Europa är på frammarsch. Vill man veta mer om vilka mekanismer som ligger bakom detta kan man med fördel lyssna på Christoph Andersson från P1:s dokumentärredaktion; han har gjort initierade dokumentärer i ämnet.

För ett par år sedan skildrade han tyska och svenska högerextremister i "Från gatan in i parlamenten", ett par program som ingick i serien "Dom missnöjda".

Andersson visade på ett övertygande sätt hur högerextremismen, med rötter i den nazistiska ideologin, så småningom både i Sverige och i övriga Europa, kom att bli alltmer demagogiskt slipad och därmed försåtligen rumsren.

Han följde bland annat Nationaldemokraterna (ND) i kommunalvalet i Södertälje 2006, där de till och med fick röster av invandrare som tyckte deras förslag om återvändarbidrag var en god idé.

Uppföljning i bokform

Nyligen har Cristoph Andersson också låtit publicera en bok baserad på förarbetet till radioprogrammen: Från gatan in i parlamenten – om extremhögerns väg mot politisk makt (Norstedts).

En skänk från ovan
Nu följer Andersson upp programserien och boken med radioprogrammet "Patriot i frack" om Patrik Brinkmann, en svensk affärsman som högerextremister i Europa uppfattar som en skänk från ovan, i varje fall de som delar hans uppfattning att det är islams utbredning som utgör de europeiska folkens största problem.

Programmet inringas av den årliga balen i det kejserliga palatset Hofburg i Wien.

Wienerwals och politik

I januari varje år träffas två tusen europeiska högerextremister för att dansa till wienervalser och diskutera politik. Den 29 januari 2010 är Patrik Brinkmann inbjuden av en organisation som kallas Pro-NRW, som en gång bildades som en reaktion på ett planerat moskébygge i Köln.

Avsikten denna gång är att få till stånd en namninsamling som ska lämnas till EU-parlamentet. Enligt Lissabonfördraget kan EU-kommissionen tvingas lägga fram ett lagförslag om man lyckas samla in en miljon namnunderskrifter. Lagförslaget skulle i detta fall kunna stoppa planerade minaret- och moskébyggen i Europa.

Organisationen, som tagit initiativ till namninsamlingen, består av högerextremister från olika partier som finns representerade i EU-parlamentet, bland annat från österrikiska FPÖ och  belgiska Vlaams belang, här finns också politiker som står Le Pen i Frankrike nära.

Mecenat och ideolog

Patrik Brinkmanns roll i detta skådespel är mecenatens. Han har sagt sig villig att finansiera en del av Pro-NRW:s verksamhet. På ett plan är det främst som finansiär som Brinkmann ses som en skänk från ovan.

Men i programmet visar Cristoph Andersson på ett fascinerande sätt att den svenske affärsmannen Patrik Brinkmann också på ett ideologiskt plan kommit att spela en viktig roll för Europas högerextremister.

Från misslyckanden till framgång

Men rollen som någon sorts "frälsare", ekonomiskt såväl som ideologiskt, för dagens högerextremister var för ett par år sedan ganska avlägsen. Cristoph Andersson följer Patrik Brinkmanns högerextremistiska karriär som kan sägas bestå av ett antal misslyckanden eller felslagna satsningar.

Den stiftelse som Brinkmann startade – Kontinent Europa – blev aldrig erkänd som sådan av länsstyrelsen i Jönköping, på grund av ett alltför litet kapital (i dagsläget påstår dock Brinkmann att stiftelsen finns kvar i en annan form och har en god ekonomi).

Brinkmanns engagemang i det tyska högerextremistiska partiet NPD (som svenska ND är en släkting eller avläggare till) kom han så småningom att betrakta som en återvändsgränd, inte minst på grund av partiets inre stridigheter.

NPD bestod av två falanger som inte kunde komma överens, den ena gav sitt stöd åt den iranska antisionistiska linjen, den andra såg – precis som Brinkmann – islam som huvudfienden och erkände Förintelsen av 6 miljoner judar; denna splittring fick partiet att förlora röster.

Ett annat parti – Tyska Folkunionen – som Brinkmann intresserade sig för, visade sig ha företrädare som på grund av ideologisk grumlighet blev utskrattade i ett delstatsparlament.

Ett byte av strategi

Patrik Brinkmann formulerar i Patriot i frack den europeiska högerextremismens problem och framtidsutsikter.

Han ser tydligt att högerextremismen måste flytta fokus från judar till muslimer. Han inser att judehatet är en återvändsgränd, inte minst då många judar är helt assimilerade.

Cristoph Andersson beskriver en person som kan omvandla den skepsis gentemot muslimer som är utbredd i Europa till ett handlingsprogram.

När han inte uttrycker sig verserat om sina planer kan han ibland bli helt oförbehållsam, fasaden spricker och han sänker sig till högerpopulism. Han säger bland annat att "dessa människor [vilket betyder muslimer] /…/ kan packa sina väskor och åka hem."

Öppna budskap

Möjligen är det Patrik Brinkmanns ovilja att dölja eller kamouflera sitt budskap och sin idévärld som fascinerar med Cristoph Anderssons program.

Jag har alltid föreställt mig att den sortens mörkmän försöker dölja sina planer, just detta som Andersson till exempel visade i programmen "Från gatan in i parlamenten". Slipade dogmatiker som låtsas handla med människors bästa för ögonen.

Lugn och övertygelse

Men Patrik Brinkmann är en kärvare sort, det finns mer av Le Pen hos honom än av svensk högerpopulistisk politiker. Att han bytt ut judar mot muslimer i sitt främlingsfientliga manifest – som till alla delar påminner om nationalsocialisternas program under 20-talet – tycks inte rubba hans lugn och hans övertygelse om att något viktigt är i görningen.

En gemensam kamp mot människor som inte hör hemma i Europa, en kamp mot deras föreställningsvärld och moskéer. Han har till och med mage att beskriva de flesta muslimer som fullständigt främmande inför mänskliga rättigheter, som om han vore ett föredöme i frågan.

Ett föredöme

På Facebook fick jag ett meddelande från en vän som anser att sådana som Cristoph Andersson borde få statlig inkomstgaranti, jag håller fullständigt med honom. Andersson ägnar sig åt saker som de flesta av oss knappt vill ta i med tång, men som ändå är något reellt, inte minst med tanke på att nationalismen återigen – precis som under de inledande decennierna av förra seklet – sticker upp sitt fula tryne lite varstans.

Lyssna på programmet på Sveriges radios hemsida.

Programmet sänds även i repris 27/3 kl. 20.03 och 5/4 kl. 00.03.

Erik Löfvendahl
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn