LO-förbunden håller fortsatt ihop kring sina avtalskrav och konstaterar att tjänstemännens nyligen slutna avtal inte är en norm för lönebildningen.

 

Det är delar av LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedins sammanfattning av det extra möte som LO-styrelsen haft på måndagskvällen, med anledning av den nya situationen med fyra LO-förbund som varslar om konflikt och att Unionen och Sveriges Ingenjörer på egen hand skrivit på ett nytt avtal.

 

– Arbetsgivarna går fram med en samordning som förmodligen är hårdare än någonsin och med provocerande krav på nollbud och lokala avtal, säger LO:s ordförande.

 

Inga beslut har fattats på LO-styrelsens extra möte utan det har handlat om att förbunden informerat varandra. LO-förbunden har fått bekräftat att de  har en gemensam syn och att de håller ihop.

 

Wanja Lundby-Wedin pekar på att bland de viktiga frågorna finns fortfarande rättssäkerheten för dem som sagts upp och rätten till heltid. Nu hoppas hon att förhandlingar ska komma igång på allvar så att konflikter kan undvikas.

 

– Och vi är fortfarande överens om normsättningen. De avtal som tjänstemännen just slutit är inte en norm, men de kommer naturligtvis påverka.

 

Wanja Lundby-Wedin säger att LO-förbunden är överens om tågordningen. I fortsättningen kommer förbunden att fortsätta ha täta kontakter under avtalsrörelsen.