Varslet gäller förutom övertidsblockad också stopp för mertidsarbete, jour och beredskap. Förbud mot nyanställningar, som inte är tillsvidareanställningar, och stopp för ökad inhyrning ingår i stridsåtgärden.

 

Den ska träda i kraft kl. 18 den 5 april. Det framgår av varselhandlingarna som lämnats in till Medlingsinstitutet och till de opartiska ordförandena.

Konflikten gäller samtliga företag på Träindustriavtalet och Stoppmöbelindustriavtalet hos Trä- och möbelindustriförbundet samt alla företag på Sågverksavtalet hos Sveriges Skogsindustrier.