MEDIANOTIS. Ibland när man retar sig på de stora drakarnas trista nyhetsvärdering tänker man: Herre Gud, om de blott för en enda dag kunde bryta sitt vaneseende och låta någon person med friska ögon redigera tidningen!

Franska Libération förverkligade nyligen den idén genom att utse Muhammad Yunus till chefredaktör för en dag, närmare bestämt den 4 februari.

Resultatet var inte direkt revolutionerande (Libération är även i vanliga fall ganska fräsig) men ändå klart intressant.

Företag som inte jagar profit
Muhammad Yunus är ju den där bangladeshiske nationalekonomen som 2006 fick Nobels fredspris, han med mikrolånen, han som började låna ut pengar till de allra fattigaste, i början bara kvinnor, för att få dem att ta första steget ut ur sin misär.

Detta system har nu spritt sig inte bara till andra fattiga länder utan förekommer också i rika länder som Frankrike, Tyskland och USA.

I den långa intervju med Yunus, som inleder detta tidningsnummer, presenterar han också sin andra vision, företag vars affärsidé inte är profitjakt utan social behovstillfredsställelse.

Redaktören kommenterar
Och han passar naturligtvis på att beskriva dagens ekonomiska kris som en möjlighet att tänka nytt och skapa ett mer solidariskt ekonomiskt system, där finansinstitut, banker och kreditvärderingsinstitut görs om och förses med nya grundvalar och målsättningar.

Libération låter också den tillfällige chefredaktören kommentera tidningens övriga nyheter, i en liten ruta bredvid de olika artiklarna.

Allt som allt: en pigg idé som gärna kunde få svenska efterföljare!

Margareta Zetterström

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn