För LO-förbunden kan en konflikt närma sig. Nu börjar de konkret förbereda sig för stridsåtgärder.

I varje avtalsrörelse gör varje LO-förbund en genomgång av hur en konflikt skulle kunna organiseras och var den ska genomföras. Nytt i denna avtalsrörelse är att förbundens avtalssekreterare på sina gemensamma möten deltar i undervisning och diskussion om regler och erfarenheter.

– Jag tycker nog temperaturen stegras lite varje dag och att vi behöver gå igenom reglerna, säger Matts Jutterström, avtalsansvarig hos Pappers.

Han säger att det står klart att det är mycket besvärligt att genomföra en konflikt – många regler att hålla reda på. Pappers avtalsansvariga har ingen förståelse för arbetsgivarnas uppfattning att det skulle vara så lätt att genomföra en stridsåtgärd.

Börjar bli bråttom
Tiden blir alltmer knapp att sluta avtal innan en stor del av kollektivavtalen på svensk arbetsmarknad löper ut den sista mars. De senaste två avtalsrörelserna, 2007 och 2004, var de första normsättande industriöverenskommelserna klar i mitten på mars.

I morgon, lördag, ska industrifacken och deras motparter få ett medlarbud från de opartiska ordförandena. Söndag eftermiddag ska de svara.

Det berättas att avtalssekreterarna på sina senaste två möten har gått igenom lagstiftningen, vad som gäller om varseltider och Medlingsinstitutets roll. Ett skäl är att flera LO-förbund inte har särskilt stor erfarenhet av arbetsmarknadskonflikter.

Det hela kallas Sofies varselskola, eftersom det är LO-juristen Sofie Rehnström som håller i genomgången.

Elektriker berättar
En del av detta är olika exempel från konflikter, där det kan handla om hur arbetsgivarna reagerat och vad som kan vara ett klokt svar på en sådan reaktion. Enligt uppgifter till LO-Tidningen har Elektrikerförbundet mycket att berätta i detta sammanhang.

– Jag kan varsel. Är det någon som har frågor så får de gärna vända sig till mig, säger Ronny Wenngren, Elektrikerförbundets avtalssekreterare.

Han vill dock inte närmare kommentera Sofies avtalsskola – det vill säga avtalssekreterarnas undervisning och diskussioner om regler och om konflikttaktik.