”Arbetsgivarna är inte dumma, men de har otur när de tänker” skriver Målareförbundet i ett brev till medlemmarna. Mitt i förhandlingarna har arbetsgivarorganisationen Målaremästarna skickat ut en enkät till alla målare med frågor om avtalskraven. Det retar facket rejält.
– Med ledande frågor försöker de misskreditera facket och torgföra sina egna avtalskrav hos våra medlemmar, säger Mikael Johansson, Målareförbundets förhandlingschef.

Trots att avtalsförhandlingarna knappt börjat för målarna, är det redan en rejäl fnurra på förhandlingstråden. Anledningen är den enkät Målaremästarna har skickat ut till sina medlemsföretag med frågor till alla anställda. Målarna ska bland annat ta ställning till om mätningssystemet för lönerna är dåligt och gammeldags och om gesällprov är omoderna.

– Frågorna är ställda på ett sådant sätt att det ska se ut som vi inte har medlemmarna med oss i våra krav. Tanken är att misskreditera facket och slå in en kil mellan oss och medlemmarna, säger Mikael Johansson.

"Respektlöst"
Målareförbundet anser att arbetsgivarna borde förhandla och diskutera frågorna med facket i stället, och inte försöka påverka fackets medlemmar bakom ryggen på förbundet.

– Den svenska modellen bygger på att man respekterar sina motparter och följer god sed på arbetsmarknaden. Vi konstaterar nu att Målaremästarna är väldigt långt från det, säger Mikael Johansson.

Målaremästarnas vd Björn Hellman är förvånad över fackets reaktion. Han säger att organisationen med jämna mellanrum skickar ut enkäter till de anställda i medlemsföretagen för att få reda på hur de ser på sina jobb och på branschens framtid.  Det var självklart att skicka ut en enkät även när det gäller avtalsfrågorna.

– Vi tycker att det är jätteviktigt att ta reda på vad våra målare tycker om prestationslönesystem, semesterkassan och andra frågor som är aktuella i samband med avtalsrörelsen och våra yrkanden, säger han.

Han tycker inte att Målarmästarna går bakom ryggen på facket, eller brister i respekt för sin motpart genom enkäten.

– Jag har väldigt svårt att förstå den synpunkten. Vi vänder oss inte till fackets medlemmar utan till våra medarbetare i våra medlemsföretag, om de sedan är fackligt anslutna eller inte är inget vi vet eller bryr oss om, säger han.

Sämre klimat
Facket anser dock att enkäten är ett rejält övertramp, och har därför skickat ut ett brev till medlemmarna som förklarar hur förbundet ser på de frågeställningar som arbetsgivarna tar upp i enkäten och i själva avtalsrörelsen.

– Vi ville ge vår version också, sedan får medlemmarna givetvis göra som de vill med enkäten, säger Mikael Johansson.

Konflikten om enkäten gynnar inte direkt klimatet i de förhandlingar som pågår. Parterna har bara träffats en gång sedan de utväxlade krav i slutet av januari, men de ska fortsätta förhandlingarna i slutet av veckan. Avtalet löper ut den 31 mars.

FAKTA / Viktiga frågor i måleriförhandlingarna
Löneökning: Facket kräver LO-samordningens 2,6 procents ökning, och att garantilön, tidlön och prislista höjs. Arbetsgivarna vill inte ha några centrala löneökningar.
Lönesystem: Arbetsgivarna vill införa ett nytt prestationslönesystem på sidan av tidlön och ackordslön. Facket är emot.
Semesterkassan: Arbetsgivarna vill avskaffa systemet med en särskild kassa för semesterlöner. Facket vill behålla det.
Arbetstid: Facket vill ha mer arbetstidsförkortning. Arbetsgivarna vill avskaffa den.
LÄNK: Läs mer om kraven på fackets avtalshemsida:
http://www.battre-avtal-2010.se/maleri.html