Alla industrifack avvisar opos första hemställan. Det betyder att de säger nej till löneökningar om 2,4 procent under 18 månader.
 
Industrins fack och arbetsgivare fick på lördagen de första avtalsförslagen från de sex opartiska ordförandena som arbetar med att jämka samman industrins parter. Samtliga förslag innehöll löneökningar på 2,4 procent under 18 månader. Inget av förslagen var någon heltäckande avtalslösning. Inte heller fanns något förslag på lösning av bemanningsfrågan, som handlar om användningen av bemanningsföretag samtidigt som det finns uppsagda som har återanställningsrätt.
 
Facken inom industrin, GS, IF Metall, Livs, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen, har var för sig under lördagen fått avtalsförslag från de opartiska ordförandena. På söndagskvällen svarade samtliga sex fackförbund att de avvisar avtalsförslagen.  
 
– Vi avvisar avtalsförslaget då vi varken kan acceptera lönenivån eller den längd på avtalet som de opartiska ordförandena, opo, lämnade på lördagen, säger IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven.
 
Han säger att nivån inte räddar reallönen och han förklarar att facken är helt mot att ha ett avtal som slutar på hösten. Det skulle innebära att olika avtalsområden kom i otakt med varandra och industrin riskerar att förlora sin normerande roll. 
 
För Stefan Löfven är det nödvändigt att ett nytt avtal tar upp bemanningsfrågan och det är viktigt att hitta en modell för utbildning istället för uppsägning. Stefan Löfven kan också konstatera att Teknikarbetsgivarna i sitt svar på opos hemställan för första gången talar om något annat än nollavtal. För det ska de ha ett erkännande, anser han.
 
– Arbetsgivarna är på väg upp och det är bra, säger IF Metalls ordförande.
 
Det är i bemanningsfrågan fack och arbetsgivare är längst ifrån varandra. Teknikföretagens Anders Weihe säger att han aldrig kan acceptera ett fackligt veto. Stefan Löfven svarar att det behöver han inte. Det handlar inte om ett veto. När arbetsgivarna använder ordet veto är det missledande och syftet tycks vara att de ska skrämma upp varandra enligt metallbasen.
 
– Vi vill vare sig stoppa eller förbjuda något. Vårt krav går ut på att återanställningsrätten även ska gälla i en situation då företaget funderar på att ta in ett bemanningsföretag, säger Stefan Löfven.
Konkret handlar det om att §25-27 i las ska vara tillämplig vid all slags nyrekrytering då det finns uppsagda med återanställningsrätt. Om då företaget väljer att ta in bemanningsanställda istället för att ta från återanställningslistan blir företaget skyldigt att betala skadestånd eftersom återanställningsreglerna inte följts.
 
Under kommande dagar kommer med all säkerhet opo att sammanställa svaren från facken och från arbetsgivarna. Och utifrån detta kommer de att arbeta fram slutgiltiga avtalsförslag.