Information om bärtillgången är bättre än kollektivavtal för de utländska bärplockarna, anser Svenkt Näringsliv.
 

Svenskt Näringsliv förespråkar inte kollektivavtal för utländska bärplockare. Arbetsgivarna vill heller inte att andra kollektivavtal ska påverka lön och arbetsvillkor för bärplockarna. För att minska de ekonomiska riskerna för utlänningar som vill plocka bär i Sverige föreslår Svenskt Näringsliv i stället bättre information om bärtillgången.

Det framgår av SN:s remissvar till Migrationsverket, som arbetar med nya regler för utländska bärplockare. Bland dessa reglerna finns krav på förhållanden som är minst i nivå med kollektivavtalets.

Egentligen handlar det inte om något nytt utan verket tänker sig att de lagstadgade reglerna för arbetstillstånd även ska gälla för dem som plockar blåbär och lingon i de svenska skogarna. LO-Tidningen har tidigare visat att Migrationsverket brutit mot utlänningslagen när verket inrättat särskilda regler för utländska bärplockare.


Skuldsatta

Det är framför allt thailändare som plockar bär i de svenska skogarna. Förra året fick strax under 6.000 thailändare arbetstillstånd för att plocka bär. De var anställda av thailändska bemanningsföretag och hyrdes in av svenska bäruppköpare.

Förra året återvände många thailändare hem utan inkomst och med skulder till bemanningsföretagen. Många arbetade 10–16 timmar per dygn och tjänade ingenting. Det är efter detta som Migrationsverket ser över reglerna.

– Svenskt Näringsliv vill ha tillgång till arbetskraft som är billigare än vad som finns i Sverige, säger Thord Pettersson, utredare på LO och som jobbat med de utländska bärplockarna i tio år.

Han säger att arbetsgivarna genomgått en anmärkningsvärd positionsförändring.

I december 2008 ändrades reglerna för arbetstillstånd. De förenklades och gör det enklare att ge arbetstillstånd bland annat genom att kravet på att det ska vara brist på en viss yrkeskategori togs bort. Thord Pettersson säger att Svenskt Näringsliv inför detta hävdade att det var en självklarhet att lön och villkor skulle vara som i kollektivavtalet för utlänningar om kommer till Sverige för att arbeta. Han pekar dessutom på att arbetsgivarna i sitt remissvar argumenterar mot en höjning av den lägst accepterad månadslönen på 13.000 kronor i Migrationsverkets förslag.

Arbetsgrupp
Det finns inget avtal för dem som plockar vilda bär. LO vill ha ett sådant avtal och förespråkar också att titta på avtal för liknande arbete – som plockning av odlade bär. Facket har också pekat på bemanningsavtalet, som säger att alla bemanningsanställda ska ha en personlig lön, som är en slags minimilön och den ligger strax under 17.000 kronor i månaden.

LO har en arbetsgrupp som försöker lösa detta. Gruppen ska vara klar med sitt arbete om två veckor.

Fredrik Bengtsson på Migrationsverkets pressavdelning säger att verket ska ha sina förändrade bestämmelser för bärplockare klara inom en vecka.

FAKTA / Migrationsverkets förslag
Migrationsverkets förslag till nya regler för arbetstillstånd för utländska bärplockare innebär bland annat:

  • Lönen och övriga anställningsvillkor ska vara minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Arbetstagaren ska kunna försörja sig på arbetet.
  • Lönen ska vara minst 13.000 kronor per månad före skatt.
  • Facket ska få yttra sig om anställningsvillkoren.

Förslaget innebär i praktiken att Migrationsverket vill tillämpa utlänningslagens bestämmelser och ge bärplockare samma villkor som alla andra som kommer till Sverige för att arbeta med arbetstillstånd.