I går tog, Opo, industrimedlarna över förhandlingarna, på industrins avtalsområden och de gjorde det med en rivstart. Redan i helgen ska Pappers få ett första avtalsförslag att ta ställning till.

– Det är ambitiöst tänkt, men frågan är hur de ska få till det, säger Matts Jutterström, avtalsansvarig för Pappers.

Pappers träffade Opo i går kväll och fick då en avtalsskiss i handen som de ska lämna svar på i morgon. Skissen anger hur ett avtal på området skulle kunna se ut, men utan siffror och detaljer. Den anger också tidplanen för arbetet som ska ske i högt tempo.

Bemanningsfrågan blockerar
Pappers ska lämna svar på skissen redan i morgon och i helgen kan de räkna med att få en första hemställan, ett förslag till avtal.

Mats Jutterström tror att det kan bli svårt för Opo att hinna arbeta fram något som kan accepteras av båda parterna så snabbt.

– Förhandlingarna på hela industriområdet blockeras ju av bemanningsfrågan, säger han.

Samordning

Pappers och GS gjorde i går ett sista försök att lösa frågan om inhyrd personal utan Opo:s inblandning, då de lämnade över ett gemensamt förslag till sina motparter.

– De ska komma tillbaka till oss under dagen, men det här är ju en fråga där man inte kan förhandla så mycket. Man kan inte ändra i förslaget utan att det faller helt, säger Matts Jutterström.

Pappers, och de andra industriförbunden ska under dagen diskutera de förslag de fått från Opo, sedan ska de samordna sig med varandra innan de lämnar sina svar i morgon.

– Innan vi gjort det vill jag inte säga något mer om vad skissen innehåller, säger Matts Jutterström.