Fastighets har utbytt avtalskrav med tre av sina viktigaste motparter: Almega Fastighetsarbetsgivarna, Fastigo och Almega på specialserviceområdet.

Fackets krav ansluter till de gemensamma LO-kraven. Det betyder löneökningar med 2,6 procent i ett ettårigt avtal, dock minst 620 kronor i månaden. Samt 125 kronor per heltidsanställd på avtalsområden där genomsnittslönen är under 21.300 kronor i månaden.

Den dryga hundralappen motsvarar årets jämställdhetspott som LO-facken har enats kring I Fastighets fall betyder det ett extra krav på 125 kronor per anställd i alla avtal utom det för fastighetsskötarna.

Till detta kommer några branschspecifika krav. Framför allt vill facket skapa en partsgemensam utbildningsnämnd.

Fastighets ordförande Hans Öhlund beskriver motparternas bud som mycket låga.

– Som väntat. De verkar väldigt samordnade. Det lilla de kan tänka sig att ge vill de ge lokalt.

Arbetsgivarna inom Almega har enats om att gå från centralt bestämda löner till löner som sätts på det enskilda företaget. Det betyder att de centrala avtalen inte ska ange några lönenivåer alls, och att den enskilde individen inte ska garanteras någon löneökning alls.