SAMTID. Under sitt år som sekreterare i den statliga Kulturutredningen samlade David Karlsson på sig en oherrans massa kunskap om kulturens plats i samhället, insikter som han nu förpackat i en egen bok bestående av 15 klara och distinkta kapitel plus en prolog och en epilog.

Dessa sistnämnda ger inblickar i den utredning som började så ambitiöst men slutade i byråkratiskt hokuspokus.

Var uppstår värdet?
De historiska och internationella utblickarna är mycket givande. Till exempel om hur självaste Keynes på ålderns höst mer eller mindre uppfann tanken på statlig kulturpolitik.

Eller den curlingliknande modell australiensaren David Throsby använder för att visa hur "värde skapas i cirkelns centrum för att sedan kommersialiseras i de yttre cirklarna".

Med andra ord att konstnärernas arbete utgör basen i kultursektorn. "De som skapar värde i den kulturella ekonomin är ofta de som tjänar minst."

Både och (minst)

Men det är de egna eftertankarna som kommer att göra En kulturutredning till ett oundgängligt standardverk i diskussionen, inte minst på de här sidorna.

Karlsson har en så kringsynt och redig förmåga att säga "både och" istället för "antingen eller".

Till exempel att konst, ekonomi och politik samverkar längs komplexa banor, vilket gör autonomi desto viktigare att eftersträva.