– Vi har sökt SAC för att betala ut lön till deras medlem. Min klient vill göra rätt för sig, säger Ola Lo Olsson, jurist på Elmzell Advokatbyrå som företräder städföretaget Bymbo.

 

SAC, Syndikalisterna, anklagar Bymbo för att ha utnyttjat en papperslös anställd för städarbete på ett av Skanskas byggen utan att betala ut lön. Eftersom Bymbo inte har betalat kräver SAC Skanska på pengarna, och varslar om stridsåtgärder mot all Skanskas verksamhet i Sverige.

Men Bymbo har förgäves sökt kontakt med SAC för att betala lönen, enligt Ola Lo Olsson.

 

Försökt få kontakt
– I dag, måndag, har jag mejlat till SAC och bett dem ta kontakt med oss. Det är möjligt att vi inte har samma uppfattning om hur många timmar den anställde arbetade för Bymbo. Men vår inställning är att vi vill nå en uppgörelse. Bymbos kontaktperson Roberto Pita har avsatt pengar för att betala lön till SAC:s medlem.

– SAC har tapetserat Roberto Pitas kvarter med affischer där han målas ut som gangster, tillägger Ola Lo Olsson. Vi hade gärna sett att SAC i stället hade tagit kontakt med Bymbo på ett seriöst sätt.

 

Lön via SAC
Såvitt Ola Lo Olsson känner till befinner sig den före detta anställde inte längre i Sverige, varför lönen måste betalas genom SAC.

– Det förutsätter förstås att den anställde är medlem i SAC, något som vi ännu inte har fått bekräftat.