Suz Viktorsson var med och strejkade på våren 2008. Den 28 februari går hon i pension. Hennes slutlön är 22.500 kronor – efter 38 år i ett yrke som kräver tre års utbildning på högskolenivå.

 

Vart och ett av provrören gäller en patient. Maria Gugliemeti och Suz Viktorsson (till höger) har viktiga jobb, men det syns inte i lönekuvertet.

Så hon får ingen glädje av att lönerna höjs med två procent den 1 april.

– Två procent betyder ändå inte så mycket på våra löner, konstaterar hon.

Hennes kollega, Maria Gugliemeti, tjänar 22.000 kronor efter tio år som biomedicinsk analytiker. De jobbar på det bakteriologiska laboratoriet på Karolinska sjukhuset i Huddinge.

”Bara ett spel”
Här var stämningen upprörd när SKL hotade med att säga upp avtalet i oktober.

– Men egentligen trodde jag inte att de skulle säga upp avtalet. De vågade inte. Det var bara ett spel. De vill att vi ska vara nöjda med två procent och se det som ett tak, inte som ett golv, säger Maria Gugliemeti.

Hon var också med och strejkade i ett par veckor förra våren – men det satt långt inne. De dröjde ett par veckor innan det blev klart att de biomedicinska analytikerna överhuvudtaget skulle få delta i strejken.

Så viktiga ansågs för säkerheten.

– Och ändå är de den sämst avlönade grupper inom Vårdförbundet, berättar Marika Olsson, fackligt aktiv på sektionen i Huddinge.

Experter på vård
Nästan 90 procent av alla läkarbesök föregås av provtagning. Och proverna har analyserats på laboratoriet av Suz Viktorsson, Maria Gugliemeti och deras kollegor.

Marika Olsson gör en gest mot alla provrören. Vart och ett av dem representerar en patient.

Hamideh Azizpour är biomedicinsk analytiker på patologen. Hon tjänar 23.500 kronor efter tio år i yrket och är relativt högavlönad inom kåren. Lönerna varierar mellan 21.000 och 25.000 kronor.

Hon har 200.000 kronor i studieskulder.

– Varför har de svårt att betala rimliga löner till oss som jobbar med människor? Och varför värderas inte kvinnors arbete i vården högre? Det är kvinnorna som är experter på vård, konstaterar hon.

Förlorar tusenlappar
På Karolinska sjukhuset har arbetsgivaren sagt upp ett lokalt avtal till den 31 januari. Det har skapat mycket ilska. Mer än 1.000 undersköterskor och sjuksköterskor förlorar ”några tusenlappar” i månaden på det, enligt Marika Olsson.

Framför allt blir ob-ersättningen sämre. Avtalet tecknades 2000 och innebär att undersköterskor och sjuksköterskor på 27 avdelningar i Solna och Huddinge får högre lön i utbyte mot mer flexibel arbetstid.

För några månader sedan utkämpades en liknande strid på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där sade sjukhuset upp ett lokalt avtal om högre ob-ersättning till undersköterskor och sjuksköterskor.

Även de förlorade tusenlappar i månaden.