S-kongressen slår fast att kommuner ska kunna kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling, men hur kravet ska se ut är oklart.

Efter en kort debatt ställde sig även partistyrelsen bakom kravet på kollektavtal vid offentlig upphandling. En rad arbetarkommuner hade motionerat om detta.
Frågan är dock hur beslutet ska formuleras. Eftersom kollektivavtal sluts mellan fristående parter är det oklart hur regler ska se ut som innefattar arbetsmarknadens parters eget område.

Men frågan är mer komplex än så.

Nyligen fastställde länsrätten i Skåne att det krav på kollektivavtal som Region Skåne ställt i samband med en upphandling av vårdtjänster är diskriminerande och därmed olagligt.

Även om också partistyrelsen på kongressen ställde sig bakom kravet på kollektivavtal så hänsköts frågan till redaktionsutskottet som ska klura ut hur den exakta formuleringen för detta krav ska se ut.