Full sysselsättning ska vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken, slår Vänsterpartiet fast i ett förslag till valmanifest.

Partiet betonar att kampen mot arbetslösheten måste sättas "överst på dagordningen" och att "heltid ska vara norm på arbetsmarknaden".

– Det är en mycket, mycket viktig jämställdhetsfråga, sade Ali Esbati, en av ledamöterna i den arbetsgrupp som sammanställt partistyrelsens förslag, vid en presskonferens i Stockholm på söndagen.

"Utan vinstintresse"
Om inte arbetsmarknadens parter kan komma överens i frågan, är V berett att lagstifta om rätt till heltid, med deltid som en möjlighet.

Andra prioriterade punkter i manifestet är klimatfrågor och "rätten att få vara privat". Vänsterpartiet vill riva upp den så kallade FRA-lagen och Ipred-lagen och införa en samlad lag om integritetsskydd i arbetslivet.

"Högeralliansen har fört en politik som gjort vårt samhälle kallare och mer orättvist", lyder en formulering och V utlovar "en nystart i välfärden".

– Vi vill bygga världens bästa välfärd och vi vill göra det utan vinstintressen, säger Ali Esbati.

Nej till samarbete
V vill också lagstifta om rätt till förskola också på kvällar, helger och nätter och anser att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna.

Partiet vill bilda regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Att samarbeta med något annat eller några andra partier är inte aktuellt — oavsett om Sverigedemokraterna får en vågmästarroll eller inte.

– Det finns inget sådant alternativ, förklarade partisekreterare Anki Ahlsten vid presskonferensen.

Nu ska förslaget ut på remiss bland partimedlemmarna. Beslut om valplattformen fattas vid Vänsterpartiets kongress i Gävle den 7 till 9 maj nästa år.

Erik Lindahl/TT