Christer Sjöbeck slutade som skyddsombud efter att ha blivit trakasserad och hotad. ”Utan skyddsombud skulle arbetsmiljöarbetet inte fungera. De måste få stöd så att det orkar” säger han.
 

Från hot och bestraffningar – till nekad ledighet och stora problem att få nytt jobb. Dåliga tider gör det svårare för skyddsombuden att utföra sina uppdrag.
– Det har blivit tuffare. Trakasserierna mot skyddsombud har ökat den senaste tiden, säger Jörgen Eriksson på Byggnads förbundskontor.

Det har blivit tuffare tider för skyddsombud i de flesta branscher, visar en rundringning LO-Tidningen gjort till de arbetsmiljöansvariga i de flesta LO-förbunden.

   
 

Läs också: artikeln "LO kräver mer tid och bättre utbildning för skyddsombud" 2009-10-23

– Det är mer slimmat på arbetsplatserna nu, vilket gör att det blir svårare att få tid till uppdragen, säger Lea Skånberg på IF Metall.

Lojaliteterna sliter
Men det är inte bara arbetsgivarna som har synpunkter på skyddsombudens arbete. Även andra anställda drabbas av att de tar ledigt för att utföra sina uppdrag, eller för att utbilda sig, när arbetstempot är högt.

– Många skyddsombud slits av lojalitet till arbetskamraterna, som måste jobba mer om de är lediga för sitt uppdrag. De blir trängda av både arbetsledning och kollegor, säger My Billstam, på Seko.

I byggbranschen är läget allra hårdast. Enligt Byggnads och Elektrikerna handlar det inte bara om bristande tid till uppdragen utan också om hot och trakasserier mot skyddsombuden.

Fick nog
En av dem som drabbats är Christer Sjöbeck som jobbar som elektriker.

– Många skyddsombud hoppar av. De törs inte fortsätta. Andra fortsätter att vara skyddsombud på papperet, men vågar inte säga ifrån, säger han.

Själv fick han nog av trakasserierna och bytte arbetsgivare för ett och ett halvt år sedan.

– Jag var påpassad i vart enda steg jag tog. Jag fick höra att jag skulle vara rädd om mitt jobb, och blev hotad med stryk av andra på arbetsplatsen som bröt mot föreskrifterna. När jag fick ett erbjudande om ett nytt jobb så orkade jag inte längre, säger han. 

Svårt få nytt jobb
I dag är han inte längre skyddsombud. Det är inte heller hans tidigare kollega Gilbert Langkjaer, som var skyddsombud i nästan 30 år innan han hoppade av. Även han fick ett nytt jobb, men har nu slutat och är ledig på obestämd tid.

Att få nya jobb kan annars vara svårt för engagerade skyddsombud. Gilbert Langkjaer har vid ett tillfälle tvingats att lova att han inte skulle bli skyddsombud de första två åren för att få en anställning.

– Skyddsombud som vågar säga ifrån blir svartlistade. De är inte välkomna på alla byggen, konstaterar han.

Statusen måste höjas
Enligt Göran Söderlund på Elektrikerförbundet är det inte ovanligt att skyddsombud jagas. De får sämre jobb där de tjänar mindre och det händer också att de köps ut om de inte säger upp sig självmant. 

– De som är duktiga som skyddsombud och tar uppdraget på allvar får sämre villkor och arbetsgivarna kommer undan med det eftersom det är nästa omöjligt att bevisa i domstol att det beror på skyddsombudens uppdrag, säger han.

För att komma till rätta med problemen måste facket bli bättre på att stötta skyddsombuden och deras status måste höjas, enligt byggfacken.

– Ytterst är det en fråga om liv och död. Vi måste ha bra skyddsombud, säger Jörgen Eriksson på Byggnads.

Skärpt lagstiftning
Gilbert Langkjaer tycker också att LO borde engagera sig mig mer i arbetsmiljöfrågor, främst för att få en hårdare lagstiftning med skärpta straff.

– Arbetsgivare som inte tar sitt ansvar eller motarbetar skyddsombud ska ha fängelsestraff. Inte låga böter, så som det är i dag. Om de får något straff alls, säger han.

 

 

FAKTA / Gilbert Langkjaers bästa tips till skyddsombud:

• Säg alltid sanningen. Försök inte vrida till eller dölja något.
• Var påläst. Lagar och regler är dina bästa arbetsredskap.

• Ge inte upp. Ligg på och kräv att dina synpunkter tas på allvar och att förändringar sker.
• Sök stöd hos din avdelning, andra skyddsombud och kollegor. Ensam fixar man inte allt.