KONSTNOTIS. Plötsligt hör jag en bil bakom mig som tutar.

Instinktivt flyttar jag genast på mig och när jag sedan hör alla röster som ropar och söker kontakt med varandra vill jag också hjälpa till och ropa högt.

Trots att jag egentligen befinner mig i mörkret på en konsthall känns det ändå som om det verkligen skulle vara meningsfullt att göra det.

 
 

Över gränsen
För med hjälp av installationen ”Mother’s Day”, 2006-08, har den Londonbaserade konstnären Smadar Dreyfus (född 1963, Tel Aviv) förflyttat mig till ett helt annat rum och en annan plats.

Ljudet kommer från Mors dags-firandet på den plats där det är möjligt att kommunicera över den hårt bevakade gränsen genom att ropa.

Där samlas drusiska mödrar för att bli gratulerade av sina barn som valt att studera på den andra sidan gränsen.

Mångbottnat
De tysta och vidunderliga landskapsbilderna visar det så kallade Shouting Hill där studenterna befinner sig på den syriska sidan av gränsen mot Israel vid Golanhöjderna.

Men att bara beskriva det som en dokumentär ljud-, bild- och videoinstallation skulle inte vara rättvist mot det mångbottnade och djupt gripande verket.

Utställning: Mother’s Day.
Konstnär:
Smadar Dreyfus.
Museum: Magasin 3, Frihamnen, Stockholm.
Pågår t o m: 13 december.

 

Läs också: Magasin 3:s hemsida.

Thomas Olsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn