En stor enkät är den blåslampa som LO-distriktet i Stockholm vill rikta mot politikerna inför valet nästa år.

– Vi insåg att vi var tvungna att göra något helt annorlunda den här gången, säger Elisabeth Brandt Ygeman på LO-distriktet i Stockholms län.
 

   
 

Läs också: artikeln "Den norska modellen funkar" 2009-10-06

 

Läs också: artikeln "Arbeiderpartiet lärde av Obama" 2009-09-15

 

Läs också: artikeln "Rödgrönt jubel i Norge" 2009-09-15

   

Facket har därför presenterat något som de kallar Stockholmsmodellen. Idén är hämtad bland annat från den så kallade Trondheimsmodellen i Norge.

Med start i denna vecka ska LO-distriktet vända sig till de cirka 176.000 LO-medlemmarna som finns i Stockholms län med en enkät.

Frågor och svar
De frågor facket vill ha svar på är bland annat hur medlemmarna vill att samhället ska agera för en lägre arbetslöshet, om det behövs fler trafikleder och vad de tycker om skattehöjningar.

På en tiogradig skala ska den som svarar kunna ange i vilken grad de håller med om de 21 påståenden som facket kommer med.

Fackförbundet Handels skickar enkäter till 30.000 stockholmare via sin medlemstidning Handelsnytt. Andra fackförbund kommer att ringa sina medlemmar och frågorna kommer också att delas ut på medlemsmöten, utbildningar och kunna besvaras på nätet.

– Vårt mål är att få in 20.000 svar, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Konkreta frågor
I mitten av februari ska svaren sammanställas. Därefter ska LO-distriktet, som jobbar tillsammans med nätverket Gemensam välfärd, formulera ett antal frågor som de ska ställa till de olika politiska partierna.

Frågorna ska vara konkreta och blir av typen: Hur mycket kommer ett månadskort i kollektivtrafiken kosta om ert parti vinner valet?

Den 14 april ska svaren från partierna redovisas. Tanken är att de ska vara vägledanden fackets medlemmar inför riksdagsvalet.

I den norska Trondheimsmodellen var en grundpelare att LO bröt den ensidiga kopplingen med Arbeiderpartiet och även stödde andra partier. Så blir det inte i Stockholmsmodellen.

– Vi behåller den politiska samverkan som finns med Socialdemokraterna, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Hur ska facket då hantera läget om det visar sig att exempelvis Miljöpartiet – eller Moderaterna – ligger närmast LO-väljarna åsikter.

Vågar ni gå ut med det?

– Jag tror inte att det kommer att hända men vi kan inte gå ut och fråga våra medlemmar och sedan hyfsa svaren efterhand, säger Elisabeth Brandt Ygeman.