LO ska inom kort begära förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Det handlar om omställningsstöd, avtalsförsäkringar och om utbildning av skyddsombuden, beslutade representantskapet i dag, torsdag.

Det betyder att avtalsrörelsen tjuvstartar redan i november med förhandlingar mellan huvudorganisationerna på arbetsmarknaden.

   

Läs också: hela listan med LO-förbundens krav 2009-10-22
   

– Det här är frågor som LO och Svenskt Näringsliv tecknar kollektivavtal om, säger Per Bardh, LO:s avtalssekreterare.

Han tänker sig att förhandlingar ska starta om några veckor och jämför dem med pensionsförhandlingarna under den förra avtalsrörelsen. De fördes också mellan huvudorganisationerna, medan de olika förbunden förhandlade om löner och annat direkt med sina arbetsgivares organisationer.

Frågorna för vinterns övergripande förhandlingar fick stöd av LO-representantskap som möttes i Stockholm i dag.

Tre delar
Det handlar om tre centrala förhandlingsfrågor:

1.  LO vill att omställningsstödet ska utvecklas. Bland annat bör även få sjuka stöd för att kunna komma i arbete, inte bara uppsagda, och även visstidsanställda ska omfattas. LO vill också att arbetsgivarna ska ha ett ekonomiskt ansvar för sjukskrivna ända tills de är färdigrehabiliterade.

– Det är arbetsgivarens ansvar även ekonomiskt att se till att sjukskrivna kommer tillbaka, även om de sjuka får sin sjukpenning indragen innan rehabiliteringen är över, säger Per Bardh.

2. LO vill förbättra avtalsförsäkringarna enligt de krav som LO:s kongress fattade beslut om i förra sommaren. Det gäller bland att de som tjänar över 7,5 basbelopp också ska ha rätt till ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen AGS.

3. Dessutom vill facket komma överens om en finansiering av utbildningen av bolagsstyrelserepresentanter och skyddsombud. Tidigare har utbildningarna betalts av statliga pengar, men regeringen har avskaffat detta.

Nya potten
LO-styrelsen presenterade samtidigt hela sitt förslag för fackens avtalslinje på representantskapet, som antog styrelsens förslag utan diskussion.

Huvuddelen har LO-Tidningen berättat om tidigare: Förbundens gemensamma krav är reallöneökningar, en särskild pott som syftar till att minska skillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade avtalsområden, rätt till heltid, begränsning av visstidsanställningar och ett starkare fackligt inflytande vid inhyrning.

Efter dagens representantskap har flera delar blivit mer konkreta. Den nya potten som riktas till lågavlönade och kvinnodominerade branscher beskrivs som en pott på minst X kronor för varje heltidsanställd på de avtalsområden som har en lägre genomsnittsförtjänst än Y kronor per månad.

– Det är inte rimligt att kvinnor har lägre lön än män för likvärdigt arbete 2010. Vi måste fortsätta med att utjämna skillnaderna även i en lågkonjunktur, sa LO:s avtalssekreterare på representantskapets möte.

Fortsatt satsning
Kommunals ordförande Ylva Thörn, var den enda som begärde ordet i debatten och hon lyfte särskilt fram jämställdhetssatsningarna i LO:s avtalskrav.

– Det är oerhört glädjande att vi fortsätter med den jämställdhetspott och satsningen vi inledde i avtalsrörelsen 2007, sa hon och yrkade bifall för styrelsens förslag.

 

Lönekraven ska anges både i kronor och i procent, enligt LO-styrelsens linje. Sifforna kommer slutligt att beslutas av LO:s styrelse den 2 november.

Lönemärket
Dessutom ska det LO-förbund som tycker det är lämpligt kunna kräva en höjning av avtalets lägstalöner. Även alla andra ersättningar i avtalen ska höjas med samma procenttal som lönerna.

LO vill också att något förbund inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn går först och sätter märket. Och LO:s styrelse tänker avgöra vilket avtal som ska fungera som detta märke och därmed får vägleda alla andra förhandlingar på arbetsmarknaden.

FAKTA / Repskapet
Representantskapet är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna. Där sitter representanter utsedda av de anslutna förbunden samt LO-styrelsens elva ledamöter. Representantskapets 100 ledamöter träffas två gånger om åre.

 

Göran Jacobsson

08-796 27 01

Skriv ett e-postbrev till reportern