Av drygt 800 företagsvarsel om uppsägningar i mars drogs 50 tillbaka helt och hållet, det vill säga inte en endaste person blev uppsagd. I januari var den siffran 33 och i februari 37.

 

Statistiken visar på en stigande trend som sannolikt tyder på att företagen i spåren av den ljusare ekonomin ångrat sig när uppsägningarna ska realiseras flera månader längre fram.

 

– Det är en indikation på det, säger Arbetsförmedlingen prognoschef Tord Strannefors.

 

I snitt bestod varje företagsvarsel av 20 varslade personer i mars, enligt Arbetsförmedlingens statistik. 50 återtagna varsel innebar därmed bara i mars att omkring 1 000 personer aldrig blev föremål för några uppsägningar.

 

Det finns många ytterligare tecken på att raset på jobbmarknaden är på väg att plana ut. Exemplen är siffror över nya platser, varsel och företagens anställningsplaner.

 

– Alla de indikatorerna har vänt, säger Torbjörn Isaksson, analyschef på Nordea.

 

De tillbakadragna varslen är ännu ett, säger Isaksson när han får höra om siffrorna.

 

Nordea har en betydligt mindre dyster syn på arbetsmarknaden än många andra. Isaksson och hans ekonomkollegor på banken tror på en starkare ekonomisk återhämtning och därmed fler jobb

.

– Sysselsättningsfallet bottnar betydligt tidigare än vad många andra tror, säger Isaksson.

 

Han tror att arbetslösheten toppar på 10—10,5 procent någon gång efter sommaren nästa år. Andra prognosmakare har talat om 11—12 procent. I augusti låg den på 8 procent.

 

Arbetslösheten stiger visserligen, men uppsägningarna i form av varsel har bromsat in rejält. Förutom alla de varsel som till fullo dras tillbaka visar statistiken också att bara ungefär sex av tio varslade sägs upp, en över åren ganska stabil siffra.

 

– Dessutom har andelen varslade som kommer till oss som arbetslösa minskat, säger Strannefors.

 

Att eländet bromsat in har en mycket viktig positiv effekt:

 

– De som har jobb kommer att sitta allt tryggare, säger Strannefors som i dag ger en ljusare bild av arbetsmarknaden än prognosen från försommaren.