Tricket är att inte göra det alla väntar sig, tricket är att överraska! Poff – i näsduken finns ingenting, alla tror att tricket har misslyckats, men ur trollkarlens hatt skuttar i stället fram en kanin. Alla undrar fascinerat – var kom den ifrån?

I vår ska priset och villkoren för att köpa och sälja arbete i Sverige ändras. Det är stor avtalsrörelse. Men föreställningen har redan börjat. Arbetsgivarna viftar med sina blåa näsdukar. Allt för att vinna publikens uppmärksamhet.

Första numret. Arbetsgivarna talar stort och brett om att de vill ha nya moderna och flexibla kollektivavtal utan löneökningar. Men hela fackföreningsrörelsen håller emot. Det kommer att bli centrala avtal med löneökningar, det är nämligen kollektivavtalets hela idé, att byta arbetsskyldighet mot pris och villkor för arbetet. För inget fackförbund är dumt nog att låta sig luras till att sälja utan att veta vad man får för betalt. Det vet arbetsgivarna.

Arbetsgivarna kommer att misslyckas, eller …

Dispositiva löneökningar
I några av de viktiga nya avtalen kan det komma att stå ”… höjning av lönen om inte de lokala parterna överenskommer om annat”. Då blir löneökningarna dispositiva, då måste den lokala fackliga organisationen försvara löneökningarna en gång till men nu under fredsplikt och under utpressning där arbetsgivaren ställer lönen mot jobben.

Fram skuttar en svart kanin och alla undrar bestört – var kom den ifrån?

Andra numret. Arbetsgivarna talar stort och brett om att de vill avtala om nya moderna och flexibla regler vid uppsägningar. Eller mer precist förändra reglerna om turordning i lagen om anställningsskydd, § 22. Men hela fackföreningsrörelsen håller emot. Turordningsreglerna vid uppsägning kommer att finns kvar. För vilket fackförbund är dumt nog att luras till att avtala bort hundra år av facklig kamp mot arbetsgivarens rätt att fritt anställa och avskeda. Det vet arbetsgivarna.

Arbetsgivarna kommer att misslyckas, eller …

Arbetsgivarmakt över turordningen
I några av de viktiga nya avtalen kan det komma att stå: ”Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt av varje arbetstagares kvalifikationer och sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren.”

Då finns regler om turordning vid uppsägning kvar men grunden för turordningen har dramatiskt förändrats, eftersom arbetsgivaren kommer att vara den som bedömer arbetstagarnas kvalifikationer.

Fram skuttar en svart kanin och alla undrar bestört – var kom den ifrån?

Mitt råd inför den kommande avtalsrörelsen är enkelt, strunta i de blå näsdukarna, kolla hatten noga och skräm de svarta kaninerna på flykten.

 

Ingemar Göransson

Skriv ett e-postmeddelande till ledarredaktionen