Svenskt Näringsliv vill möta den höga ungdomsarbetslösheten med lägre löner. Som en temporär åtgärd bör fack och arbetsgivare komma överens om en ny anställningsform för unga för att lösa den akuta arbetsmarknadssituationen.

"Det skulle kunna handla om en anställningsform som inte är behäftad med hela regelverket på arbetsmarknaden och där lönerna ligger på en lägre nivå under en viss tid. Det handlar också om att hitta branschanpassade lösningar för att underlätta praktik och lärlingsplatser för ungdomar. I den kommande avtalsrörelsen borde det bli ett nej till höjda lägstalöner, något som annars skulle drabba de unga hårt", skriver Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i ett nyhetsbrev från arbetsgivarorganisationen.

 

Från TT