Arbetsgivarnas reaktioner på LO:s avtalslinje är inte på någon punkt positiv. Bland reaktionerna finns att LO tänker sätta industrinormen ur spel och att facken är gammalmodiga och inte förstår dagens verklighet.

Teknikarbetgivarnas förhandlingschef Anders Weihe reagerar framför allt på låglönepotten i avtalsplattformen.

– Ett sådant extra påslag står i kontrast mot att den internationellt konkurrensutsatta sektor ska sätta märke för lönerörelsen. Det betyder att industrins löneuppgörelse kommer att användas som golv för de andra förbunden. Det har jag svårt att tro att IF Metall accepterar, säger han.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä svarar att det inte är något konstigt eller nytt med en sådan pott. Han säger att IF Metall tidigare krävt och fått extra lönepåslag till låglönegrupper som de tvätterianställda och till dem inom Teko-industrin. Och den nya potten är egentligen likadan.

Teknikföretagen vill ha flexibel arbetskraft
Teknikföretagens Anders Weihe har svårt att tänka sig att visstidsanställningarna ska minska ytterligare i industrin. Inte heller tycker han att inhyrning av personal behöver någon ytterligare reglering.

– Industrin har inte råd med överbemanning. För att behålla konkurrenskraften måste vi kunna anpassa personalstyrkan., säger han.

Anders Weihe pekar dessutom på statistik som han tycker visar att visstidsanställningarna ligger ganska lågt i industrin.

För Almega är potter som planekonomi
Jonas Milton, Almegas vd,  tycker att LO visar dålig känsla för hur det fungerar i många branscher. Kravet på rätt till heltid har han inte mycket till övers för. Om kravet genomförs blir effekten att en del arbetsgivare kommer att låta bli att anställa medan andra inför delade pass.

Han vill heller inte se någon begränsning av visstidsanställningarna. Han tycker att de två kraven tillsammans är en effektiv metod att hindra anställningar.

Jonas Milton anser att jämställdhetspotterna inte fungerade och det kommer inte låglönepotterna heller göra. Det är konstlat att de som har hög lön ska hålla tillbaka sina lönekrav medan de med låg lön ska ha höga påslag. Lite som i en planekonomi, tycker Almegas vd.

– LO:s hållning är gammalmodig och mossig och visar att facket inte kan se det nya arbetslivet.

Svenskt Näringsliv och LO i olika världar
Lika långt går inte Christer Ågren, vice vd hos Svenskt Näringsliv. Han säger dock att han och LO inte lever i samma värld. Christer Ågren pekar på kraftigt fallande BNP och en stor ökning av arbetslösheten. I den situationen kommer LO med en lång kravlista som ökar kostnaderna och gör det svårare för företagen att bedriva sin verksamhet.

– Det är inte rätt strategi för att komma på fötter. Hela LO:s upplägg ger ännu högre arbetslöshet. I stället borde vi jobba tillsammans för att minska utanförskapet.

Svensk Handels vd, Dag Klackenberg, är mer försiktig i sina kommentarer. Han konstaterar att kraven inte är oväntade och nu vill han se hur fackförbundet Handels konkretiserar LO-plattformen. Han säger dock:

– Kravet på rätt till heltid kommer att visa sig vara så otympligt att det måste avvisas.