Återställ den forskning som fanns på Arbetslivsinsitutet och förstärk Arbetsmiljöverket. Det föreslår Miljöpartiet i sin alternativbudget som presenteras i morgon tisdag.

2006 beslutade regeringen att avveckla Abetslivsinstitutet, den myndighet som hade ansvar för forskning om arbetsmiljö.

Nedmonteringen hotar all arbetsmiljöforskning, anser Miljöpartiet.

– Det var en högkvalitativ forskning, känd över hela världen. Vi är rädda för att det spetskunnandet har försvunnit, säger Ulf Holm, miljöpartiets representant i Riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Ingen utvärdering
Enligt regeringen ska arbetet i stället bedrivas på universitet och högskolor, men det har inte fungerat, enligt Ulf Holm.

– Vi har försökt få till stånd någon form av utvärdering utan att lyckas. Många av de tidigare anställda sysslar nu med andra saker och risken är att en stor del av forskningen helt försvinner.

Miljöpartiet vill avsätta 50 miljoner kronor per år under de närmaste tre åren, men hur organisationen exakt ska se ut är inte klart.

– Det viktiga är att vi åter kan ta ett samlat grepp om forskningen. Om det sedan blir universitet eller annan instans som ska ta huvudansvaret håller vi öppet.

Jämkning
Ulf Holm utgår från att frågan kan jämkas samman med S och V.

– Vi har haft gemensamma reservationer i frågan, och även om vi inte alltid har haft samma formulering är vi alla inriktade på att det måste till mer pengar. Och att vi måste ha en sammanhållen länk i arbetsmiljöforskningen, säger han.

Miljöpartiet vill också förstärka Arbetsmiljöverket med ytterligare 50 miljoner kronor per år, utöver de pengar som regeringen har avsatt (575 miljoner kronor år 2010).

– Antalet inspektioner minskade när regeringen drog ned anslagen väldigt kraftigt 2006.

– Det ger sämre arbetsmiljö eftersom färre inspektioner också ger en signal om att arbetsmiljön inte är så viktig, säger Ulf Holm (MP).